Warning: include(../komp/zapas.inc): failed to open stream: No such file or directory in /2007/129.php on line 17

Warning: include(../komp/zapas.inc): failed to open stream: No such file or directory in /2007/129.php on line 17

Warning: include(): Failed opening '../komp/zapas.inc' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/129.php on line 17

Warning: include(../komp/gora-news.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/129.php on line 20

Warning: include(../komp/gora-news.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/129.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../komp/gora-news.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/129.php on line 20
TAŃSZE ROZMOWY "KOMÓRKOWE"


25.05.2007

Obniżkę opłat roamingowych - rozporządzenie zgłoszone przez Komisję Europejską - zatwierdził właśnie, przytłaczającą większością głosów Parlament Europejski. Oznacza to, że ma ono szansę wejść w życie, zanim wybierzemy się w tym roku na wakacje. Ceny rozmów spadną nawet o 70 proc.!

To dobry dzień dla konsumentów i osób podróżujących w interesach po krajach UE - cieszy się Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów zatwierdził w środę projekt rozporządzenia, które przewiduje obniżkę stawek za rozmowy przez komórki w UE.

Stawki opłat detalicznych nie będą mogły przekroczyć 0,49 euro (netto) za minutę zainicjowanej rozmowy oraz 0,24 euro za minutę w przypadku rozmów przychodzących. Parlament nalegał na to, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, co sprawia, że nowe stawki zaczną obowiązywać jeszcze przed wakacjami.

Ceny rozmów telefonicznych wykonywanych przez komórkę mogą więc już wkrótce spaść nawet o 70 proc. - szacuje Komisja Europejska.

Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego oraz umiejętnościom negocjacyjnym Niemców, którzy w tym półroczu przewodzą UE, w rekordowym tempie, zaledwie 10 miesięcy udało się osiągnąć porozumienie w sprawie obniżenia opłat roamingowych - dodaje unina komisarz. Oznacza to, że już latem tego roku osoby korzystające z telefonów komórkowych i podróżujące z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego zaczną odnosić korzyści ze znacznie obniżonych opłat roamingowych. Znikną więc ostatnie granice na europejskim rynku wewnętrznym, nawet w zakresie rachunków za korzystanie z telefonów komórkowych.

W lipcu 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia opłat roamingowych w UE o maksymalnie 70 %, przekonując, że jest ostatnia prosta na drodze do uworzenia rynku wewnętrznego. Komisja wielokrotnie wzywała operatorów telefonii komórkowej do obniżenia tych opłat, a mimo to, korzystanie z telefonów komórkowych podczas pobytu w innych państwach członkowskich jest średnio 4 razy droższe w stosunku do połączeń krajowych, co odczuwali głównie turyści, a także małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące przygraniczną działalność gospodarczą.

Takie inicjatywy jak strona internetowa dla konsumentów z informacjami na temat taryf roamingowych w państwach członkowskich UE, czy prowadzona przez Komisję kampania na rzecz przejrzystości, ujawniły niebotyczne opłaty roamingowe rzędu 12 euro za czterominutowe połączenie , ale nie wpłynęły na zmianę polityki cenowej operatorów telefonii komórkowej.

W marcu 2006 roku Belg, spędzający wakacje na Cyprze, dzwoniąc do domu, za 4 minutowe połączenie płacił 10 euro, a gdy ktoś dzwonił do niego, płacił ponad 5 euro. Brytyjczyk na Malcie płacił za połączenie ze swą firmą w Londynie ponad 8 euro, a Polak spędzający wakacje w Hiszpanii, dzwoniąc do kraju, płacił ponad 5 euro. Teraz jest szansa, że wszyscy zapłacimy mniej.

Kwestią sporną pozostawało do tej pory to, czy klienci zostaną objęci nową regulowaną taryfą (tzw. Eurotaryfa) automatycznie, czy też będą musieli ją wybrać u swojego operatora. Porozumienie zakłada, że wszyscy klienci będą mogli wybrać lub zrezygnować z Eurotaryfy w dowolnej chwili, bez opłat, w trakcie pierwszego miesiąca od wejścia w życie rozporządzenia. Po otrzymaniu stosownej deklaracji od klienta, operator będzie zobowiązany do aktywacji Eurotaryfy nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku o aktywacje nowej taryfy.

W stosunku do klientów, którzy nie dokonali wyboru żadnej taryfy, tj. nie wybrali ani Eurotaryfy, ani nie zmienili planu taryfowego na jakikolwiek inny, po 3 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia nowa Eurotaryfa będzie miała zastosowanie automatycznie. Klienci korzystający ze specjalnych taryf roamingowych lub pakietów nie zostaną objęci Eurotaryfą, jednak operator będzie musiał przypomnieć im o posiadanym przez nich planie taryfowym lub pakiecie na połączenia w roamingu.

Operatorzy telefonii komórkowej będą musieli przedstawić każdemu klientowi informacje o wysokości opłat za rozmowy wychodzące i przychodzące właściwe dla posiadanej przez niego taryfy.

Nie później niż 18 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, Komisja Europejska dokona oceny wpływu rozporządzenia i przedstawi wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja będzie także musiała monitorować wysokość opłat za przesył danych, w tym SMS i MMS i - jeśli zaistnieje taka konieczność - przedstawi rekomendacje dotyczące celowości uregulowania tych usług. Komisja określ także, czy istnieje potrzeba przedłużenia okresu obowiązywania proponowanego rozporządzenia ponad przewidziane trzy lata.

Projekt rozporządzenia przyjęty w Parlamencie musi zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów UE, co może nastąpić na jednym z jej czerwcowych posiedzeń.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/warszawa/


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/129.php on line 47

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/129.php on line 47