Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/134.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/134.php on line 4
AUDIOWIZUALNA EUROPA


24.05.2007

Ministrowie UE angażują się na rzecz dynamicznego europejskiego audiowizualnego sektora bez granic na festiwalu w Cannes.
W dniu dzisiejszym /25 maja 2007/ ministrowie UE odpowiedzialni za kulturę zgromadzili się z okazji Dnia Europy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes i zobowiązali się do wspierania branży audiowizualnej w Europie w momencie, gdy musi ona stawić czoła bezprecedensowym zmianom spowodowanym głównie wpływem technologii cyfrowych oraz będącą ich wynikiem zmianą zachowań widzów.

„Zmiany technologii i konwergencja mediów stanowią dla branży audiowizualnej poważne wyzwania, ale tym, którzy potrafią się najlepiej dostosować, oferują ogromne możliwości”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem przekonana, że wyrażone w dniu dzisiejszym polityczne zobowiązanie sprawi, że europejski sektor audiowizualny stanie się siłą napędową Europy.”

Ministrowie UE podkreślili swoje zaangażowanie na rzecz sektora audiowizualnego poprzez przyjęcie podczas wczorajszego posiedzenia Rady ds. Kultury dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami”. W odpowiedzi na zmiany technologiczne dyrektywa unowocześni zasady dotyczące zarówno tradycyjnych, jak i nowych usług z zakresu mediów audiowizualnych, a także zapewni producentom telewizyjnym i filmowym większe możliwości tworzenia treści cyfrowych dzięki złagodzonym zasadom dotyczącym reklamy.

Ministrowie zastanawiali się również nad tym, w jaki sposób należy na bieżąco uaktualniać politykę audiowizualną w związku ze zmianami w przemyśle filmowym i dystrybucji filmów, a także wpływem technologii.

PONADTO NA TEN TEMAT :

Jedenaście filmów współfinansowanych przez UE na tegorocznym /2007/ Festiwalu Filmowym w Cannes

Jedenaście filmów współfinansowanych z unijnego programu MEDIA zostanie pokazanych podczas tegorocznego 60-tego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, podkreślając tym samym kluczową rolę programu MEDIA w europejskim przemyśle filmowym. W uznaniu znaczenia przemysłu audiowizualnego w Europie w czasie, gdy technologia dokonuje znacznych zmian, 26 maja europejscy ministrowie wezmą udział w Dniu Europy w Cannes, ponownie wyrażając swoje zaangażowanie w działalność audiowizualną. Patronem 5-tego Dnia Europy będzie reżyser francusko-brazylijski, Walter Salles.

"Wybór jedenastu filmów współfinansowanych z programu MEDIA w tak prestiżowym i konkurencyjnym międzynarodowym festiwalu filmowym, jakim jest Festiwal w Cannes, stanowi prawdziwą oznakę jakości filmów europejskich”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „W ciągu ostatnich 16 lat unijny program MEDIA udzielał zasadniczego wsparcia europejskiemu przemysłowi filmowemu. MEDIA 2007 będzie kontynuował tę tradycję i pomoże kinu europejskiemu w przygotowaniach do ery cyfrowej".

Podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Berlinie UE zainaugurowała nowy program MEDIA 2007 w ramach którego 755 mln euro przeznaczono na zapewnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego przez następne siedem lat.


ŹRÓDŁA

http://www1.ukie.gov.pl/....Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/134.php on line 31

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/134.php on line 31