Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/136.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/136.php on line 4
EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY - 3 - 10 czerwca 2007


05.06.2007

Integracja społeczna i różnorodność są głównymi tematami trzeciego Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który potrwa do 10 czerwca 2007 r. W całej Europie odbywają się debaty polityczne oraz wydarzenia kulturalne. Wszystko powiązane jest z inauguracją nowego programu Młodzież w działaniu (2007-2013).

W organizowanym w Brukseli spotkaniu „Młodzież w działaniu” uczestniczy dwustu młodych ludzi. Jest ono bezpośrednim podsumowaniem pierwszego w historii Europejskiego Szczytu Młodzieży w Rzymie oraz zorganizowanego przez prezydencję niemiecką spotkania w Kolonii. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie debata z udziałem komisarzy Jána Figla i Vladimíra Špidli oraz wysokich rangą przedstawicieli innych instytucji unijnych.

W przededniu tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży Komisja Europejska opublikowała badanie Eurobarometr, z którego wynika, że 38% młodych Europejczyków uważa brak możliwości znalezienia pracy za podstawową trudność. W sytuacji zagrożenia bezrobociem młodzież nie chce godzić się na ustępstwa: podczas gdy 33% podjęłoby każdą pracę, gwarantującą dobre wynagrodzenie i stabilność, tylko co dziesiąty młody człowiek zgodziłby się na pracę nie spełniającą takich warunków [1] .

Nawiązując do Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Ján Figel, komisarz ds. edukacji, szkolenia, kultury i młodzieży, Ján Figel, powiedział: „Komisja przestrzega zobowiązanie podjęte podczas szczytu młodzieży w Rzymie. Zgodnie z nim będziemy konsultować z młodzieżą wszystkie kwestie, które jej w szczególności dotyczą. W Brukseli omówimy więc problemy związane z włączeniem społecznym i różnorodnością. Jest to także znakomita okazja, aby zwrócić uwagę na program „Młodzież w działaniu”, który uzupełnia działania polityczne wsparciem udzielanym projektom zgłaszanym przez młodych ludzi w całej Europie”.

Działania organizowane przez narodowe agencje programu „Młodzież w działaniu” na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym przyczynią się do realizacji ogólnego celu przyświecającego Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży 2007. Polega on na stworzeniu platformy, dzięki której głos młodzieży będzie lepiej słyszalny. W związku z sukcesem tygodnia młodzieży obchodzonego w latach 2003 i 2005, Komisja Europejska postanowiła organizować podobne spotkania regularnie, co 18 miesięcy.

Współgospodarzem brukselskiego spotkania „Młodzież w działaniu" jest Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Europejskie Forum Młodzieży współpracowało przy organizacji spotkania.

Młodzi uczestnicy z całej Europy omówią ważne kwestie związane z włączeniem społecznym, integracją i różnorodnością. Zajmą się takimi kwestiami jak zatrudnienie, równość szans, zwalczanie dyskryminacji, wolontariat, aktywne postawy obywatelskie i kształcenie nieformalne. Motywem przewodnim będzie przyszłość Europy.

W ramach spotkania „Młodzież w działaniu”, z okazji Europejskiego Święta Młodzieży, obchodzonego 5 czerwca, wręczone zostaną dyplomy dla najlepszych projektów w zakresie integracji społecznej i różnorodności, finansowanych w ramach programu MŁODZIEŻ (2000-2006). Głównym tematem uroczystości, w której uczestniczy komisarz Ján Figel, będzie sukces programu Młodzież, z którego dotychczas przyznano wsparcie dla ponad 100 tys. projektów młodzieżowych, w których wzięło udział ponad pół miliona młodych ludzi.

Będzie to także dobra okazja do uroczystej inauguracji programu „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje:

Program „Młodzież w działaniu”: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Europejski Tydzień Młodzieży 2007: http://www.youthweek.eu
Pełne sprawozdanie z badania Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
Podsumowanie badania Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf

30.05.2007

„Włącz się!” to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Jego motywem przewodnim będzie praca z młodzieżą z mniejszymi szansami, czyli młodzieżą mającą w życiu trudniej ze względów społecznych, zdrowotnych czy związanych z miejscem zamieszkania. Pojawią się także elementy promujące różnorodność kulturową, jak również szeroka akcja informacyjna na temat możliwości dofinansowania oferowanego przez Program.

Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Młodzieży już po raz trzeci.
W tym roku wydarzenia związane z Tygodniem odbędą się w dniach 3 – 10 czerwca. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnoeuropejski, a za organizację tego wydarzenia w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu oraz jej Ośrodki Regionalne i Punkty Informacyjne.

Wśród wydarzeń inaugurujących Tydzień w Warszawie znajdą się liczne warsztaty artystyczne otwarte dla szerokiej publiczności, występy młodzieżowych grup teatralnych, pokazy filmów ze zrealizowanych projektów, a także „żywa biblioteka”, czyli szansa na bezpośrednie konsultacje z ekspertami Programu. W czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży chcemy zaprezentować osiągnięcia Programu, stworzyć młodzieży szansę wymiany doświadczeń. Dla tych, którzy podczas wydarzeń Tygodnia zetkną się z Programem po raz pierwszy będzie to doskonała inspiracja do działania w przyszłości.

Do udziału w Europejskim Tygodniu Młodzieży zaprosiliśmy przede wszystkim młodzież, a także pracowników młodzieżowych, przedstawicieli samorządów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką europejską i młodzieżową.

Program Inaguracji Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Warszawie: dokument PDF
Działania w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży na terenie Polski: dokument PDF


Europejski Tydzień Młodzieży – Włącz się!
3 – 10 czerwca 2007
Warszawa i Ośrodki Regionalne

Programu Młodzież w Działaniu w Polsce

Niedziela, 3 czerwca 2007, Lapidarium – dziedziniec Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego. Warszawy, ul. Nowomiejska 6/8 (część otwarta dla publiczności)

15.00 – 17.00 – Żywa Biblioteka (spotkanie z ekspertami Programu Młodzież w Działaniu, możliwość indywidualnych konsultacji) wraz z wystawą zdjęć
18.30– 19.00 Grupa Teatralna przy SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Police
19.00 – 20.00 Występ Teatru Klamra – przedstawienie pt.„Cienie”
21.00 – 22:30 Koncert zespołu folkowego Dikanda

Poniedziałek, 4 czerwca 2007, Lapidarium – dziedziniec Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego. Warszawy, ul. Nowomiejska 6/8

10.00 – 14.00 (część zamknięta – dla osób, które wcześniej zgłosiły chęć udziału):
Warsztaty Teatru Klamra – teatr jako metoda pracy z młodzieżą niepełnosprawną
Warsztaty Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – nowe techniki artystyczne w pracy z młodzieżą
Warsztaty plastyczno–muzyczne jako sposób integracji grupy (trenerka Wolontariatu Europejskiego- Marta Brzezińska)

15.00 – 16.30 (część otwarta dla publiczności):
Spotkanie na temat pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami – Teatr Remus, Grupa Sonic Dance, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Poniedziałek, 4 czerwca 2007, okolice Barbakanu, Stare Miasto (część otwarta dla publiczności)

12:00 – otwarcie warsztatów
12:00 – 12:30 występ 3-osobowej grupy Kolorowy Świat Baniek
12:30 – 13:30 warsztaty dla dzieci – puszczanie ogromnych baniek mydlanych
12:30 – 14:30 warsztaty cyrkowe – grupa Sweet Team: żonglowanie, jazda na monocyklu, utrzymanie równowagi na rolla bolla
13:30 – 16:00 happening– Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
14.30 – 14:45 występ grupy tanecznej Sonic Dance ( street dance)
15:30 – 18:00 warsztaty cyrkowe – Teatru Remus: nauka chodzenia na szczudłach
18:00 – zakończenie warsztatów

3 – 10 czerwca 2007, cała Polska

Wydarzenia organizowane w Ośrodkach Regionalnych - prezentacje projektów, filmów, pokazy artystyczne, warsztaty, wystawy, imprezy plenerowe, panele dyskusyjne.


OLSZTYN

Działania związane z obchodami ETM rozpoczną się 5 czerwca od zorganizowania na rynku Starego Miasta w Olsztynie stoiska z materiałami promującymi Program Młodzież w Działaniu, materiałami informacyjnymi Eurodesku i ulotkami zapraszającymi do udziału w olsztyńskim Europejskim Tygodniu Młodzieży. Właściwe wydarzenia ETM są zaplanowane na piątek 8 czerwca. W południe odbędzie się oficjalna inauguracja wydarzenia – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pokaz spektaklu „Złotopióry” oraz debata nt. aktywności społecznej młodzieży, do której zostanie zaproszona młodzież i dorośli pracujący z młodzieżą. Po przerwie obiadowej przewidziana jest dalsza część , czyli spotkanie z wolontariuszami, spektakl teatru młodzieży z OHP i pokaz filmów zrealizowanych podczas projektów młodzieżowych. Na drugi dzień wydarzenia przewidziane są warsztaty twórcze pt „Moje miejsce w Europie”. Popołudniu zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane w ramach Programu Mlodzież, a następnie odbędzie się festyn. Organizatorem imprezy jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, kontakt: tel. 0 89 513 17 31, www.ceik.pl.

DEBRZNO

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbędzie się debata z udziałem władz i przedstawicieli młodzieży, aby zachęcić obie strony do współpracy, a samorząd do wsparcia działań młodzieży oraz docenienia roli, jaka te działania przedstawiają. Następnie zaplanowana jest dyskusja na temat wzajemnych oczekiwań, możliwości i korzyści współpracy samorządów z młodzieżą. Drugą część imprezy będą stanowiły warsztaty. Młodzież zostanie podzielona na 5 grup roboczych, które wspólnymi siłami spróbują przygotować hipotetyczny projekt. Następnie, przy dobrej pogodzie, wydarzenia przeniosą się nad Jezioro Staw Miejski, gdzie przewidziana jest prezentacja zrealizowanych projektów, występy grup młodzieżowych – koncert zespołu „Nola” oraz pokaz tańca średniowiecznego przygotowany przez grupę „Fredelande”. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w Debrznie, ul. Ogrodowa, www.stowdeb.pl , kontakt: tel. 0 59 833 57 50, stowdeb@.pro.onet.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

Projekt zakłada zorganizowanie obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży na terenie całego woj. kujawsko-pomorskeigo i północnej części woj. mazowieckiego. Stąd też pomysł zorganizowania kilku imprez międzypowiatowych w kilku miejscowościach, które odbędą się między 5 a 8 maja. Na każdą z nich będzie się składała prezentacja zrealizowanych już w ramach Programu Młodzież projektów młodzieżowych, wystawa zdjęć i projektów, wybory najlepszego projektu, warsztaty tematyczne, konkursy, promocja Programu Młodzież w Działaniu, oraz debata na temat strategii włączania z przedstawicielami lokalnych organizacji i samorządu. Impreza podsumowująca spotkania regionalne jest planowana na 4- 6 czerwca w Bydgoszczy. W jej trakcie zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze inicjatywy, konkurs radiowy i sms-owy, debata z udziałem młodych i władz samorządowych, warsztaty i zajęcia tematyczne związane ze zrealizowanymi projektami, a także prezentacje z zakresu: samoobrony, modelarstwa i ratownictwa przedmedycznego. Zakończeniem wydarzeń związanych z obchodami ETM będzie impreza klubowa dla wszystkich uczestników. Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać u przedstawicieli organizatora Stowarzyszenie Morena, Jaśkowa Dolina 4 Debrzno, kontakt: tel. 0 58 3 444 111, morena@morena.org.pl

GDYNIA

Wydarzenia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży zostały zaplanowane na 6 czerwca. Na spotkanie została zaplanowana debata z przedstawicielami władz i liderami organizacji młodzieżowych. Przygotowywany panel dyskusyjny umożliwi sformalizowany dialog między przedstawicielami władz lokalnych z instytucjami zajmującymi się włączaniem osób z mniejszymi szansami w życie społeczne. W dalszej kolejności przedstawione zostaną wyniki ogłoszonego wcześniej ogólnowojewódzkich konkursów – plastycznego pt. „Moje podwórko” i konkursu na najlepszy pomysł międzynarodowego spotkania młodzieży. Popołudniu odbędą się prezentacje projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież, targi i prezentacje organizacji, warsztaty oraz prezentacje wolontariuszy. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Tatrzańska 35 Gdynia, www.cwm.org.pl, kontakt; tel. 0 58 620 34 10, cwm@cwm.org.pl

KIELCE

Zaplanowane działania związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbędą się 6 czerwca i złożą się na nie dwie części. Pierwszy etap będzie stanowić spotkanie aktywnej młodzieży z regionu z przedstawicielami władz samorządowych. Zaplanowana debata będzie nosiła tytuł „Szanse młodzieży w województwie świętokrzyskim – Dlaczego warto zostać i działać?”. Drugim etapem będzie impreza plenerowa w centrum Kielc, przy głównym deptaku Plac Artystów. Każda z zaproszonych do uczestnictwa w inicjatywie organizacji przygotuje punkt informacyjny, w których będzie udzielać młodzieży informacji na temat zrealizowanych przez siebie programów aktywizacji młodzieży. Na Placu zostanie rozstawiona wystawa prac powstałych w trakcie realizacji projektów młodzieżowych. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Bodzentyńska 44A Kielce, www.frdl.kielce.pl, kontakt: tel. 041 343 00 38, centrum@frdl.kielce.pl

KRAKÓW

Małopolski Ośrodek Regionalny planuje zorganizować obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży w terminie 4-6 czerwca. Pierwszego dnia imprezy zostanie otwarta wystawa promująca Wolontariat Europejski, na której przedstawione zostaną fotografie zrobione podczas trwania projektówcrealizowanych w Małopolsce. W kinie Paradox zorganizowany zostanie pokaz filmów dotyczącychcedukacji międzykulturowej. 5 czerwca planowany jest happening na Placu Szczepańskim, podczas którego młodzież będzie mogła podzielić się swoimi postulatami związanymi z problematyką europejską, wziąć udział w warsztatach rękodzieła rycerskiego, a także zaprezentować swoje dokonania i poznać efekty pracy z realizacji projektów młodzieżowych. Na wieczór przewidziane są kolejne prezentacje filmów w kinie Paradox. Przez cały dzień wokół Plant będzie kursował tramwaj informacyjny Programu Młodzież w Działaniu. Trzeciego dnia obchodów odbędzie się spotkanie z władzami lokalnymi, następnie zostanie rozpromowany wydany specjalnie na tę okazję folder informacyjny na temat programów edukacyjnych Komisji Europejskiej, przedstawiający również możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w Krakowie. Podsumowaniem wydarzeń będą warsztaty na temat dobrych praktyk w realizacji projektów młodzieżowych oraz ostatnia prezentacja filmu w kinie Paradox. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Centrum Młodzieży im. H. Jordana, ul Basztowa 5 Kraków, kontakt: tel. 0 12 422 44 42

ŁÓDŹ

Ośrodek Regionalny w Łodzi planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na 5-9 czerwca. Organizatorzy chcą przeprowadzić działania podzielone na cztery moduły. Pierwsza część ETM stanowić będzie dzień seminaryjny. Zajęcia będą dotyczyły szeroko pojętej strategii włączania, czyli jak ciekawie i skutecznie aktywizować młodzież z mniejszymi szansami. Metodami pracy będą seminaria, warsztaty oraz prezentacje projektów włączających młodzież defaworyzowaną. Druga część wydarzenia nosi tytuł „ Łódź w Europie – Europa w Łodzi” i jest zaplanowana na cztery dni (5-9 czerwca). Celem działania jest realizacja otwartej wystawy i warsztatów dotyczących edukacji międzykulturowej oraz promocji Wolontariatu Europejskiego. Wystawa będzie miała charakter aktywizujący i zostanie przygotowana we współpracy z wolontariuszami. Kolejnym elementem łódzkich obchodów ETM będzie wystawa zorganizowana w Centrum Handlowo – Kulturalnym Manufaktura, prezentująca projekty zrealizowane w ramach Programu Młodzież,. Wystawa będzie czynna przez cały tydzień trwania obchodów ETM. Czwartym modułem będzie impreza plenerowa 9 czerwca w Konstantynowie Łódzkim. Będzie ona miejscem spotkań, warsztatów artystycznych, malarskich, ceramicznych, gier i zabaw sportowych. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pl. Wolności 2 Łódź, www.opus.org.pl, kontakt: tel. 0 42 632 22 50, apakowska@opus.org.pl.

OPOLE

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na 5 czerwca. Zaplanowane wydarzenia będą miały miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Strzelców Bytomskich 1 w Opolu. Obchody rozpocznie debata, do uczestnictwa w której zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz młodzież. Następnie przewidziany jest pokaz filmów „Niebo nad Europą” i „Nie rozumiem”. Druga część imprezy będą stanowiły prezentacje projektów – „Dobre Praktyki” oraz warsztaty plastyczne pt. „Kolorowa Młodzież” – malowanie twarzy, malowanie rękami i nogami, warsztaty z udziałem studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Na popołudnie zostały zaplanowane występy grup artystycznych Adena i Pech z Młodzieżowego Domu Kultury. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ul. Krakowska 51, www.frdl.org.pl, kontakt: tel. 0 77 454 48 29, biuro@opole.frdl.pl

SUWAŁKI

Ośrodek Regionalny w Suwałkach chce zorganizować ETM w dwóch miejscach – w Suwałkach i Augustowie zdarzenia, które pozwolą pokazać możliwości Programu Młodzież w Działaniu i posłużą promocji tych, którzy już są aktywni społecznie. Projekt będzie miał charakter dwudniowego wydarzenia – 4 czerwca w Suwałkach, 5 czerwca w Augustowie. W obydwu miejscowościach zostaną zbudowane „foliowe akwaria”, wewnątrz których będzie realizowana większość zajęć i happeningów - wspólne malowanie wnętrza, prezentacja różnych grup i projektów. W środku będę stoiska informacyjne organizacji i grup nieformalnych. Przewidziany jest piknik plastyczny, podczas którego uczestnicy będą przedstawiać na folii swoje wyobrażenie świata. Następnym etapem obchodów ETM będzie konkurs w formie debaty na temat uprzedzeń i ksenofobii. Kolejnym wydarzeniem będzie debata z przedstawicielami władz lokalnych i wojewódzkich na temat historii, teraźniejszości i przyszłości miasta i regionu. Po debatach organizatorzy w ramach relaksu zaplanowali piknik z grillowaniem. Na popołudnie zaplanowano koncerty i występy taneczne grup młodzieżowych. Wieczorem odbędą się pokazy teatralne zespołu młodzieży niepełnosprawnej, Teatru Form Czarno-Białych Plama, Teatru Efemerycznego, Wyalienowanych Dziobaków. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, www.frp.pl kontakt: tel. 0 87 565 13 86, biuro@frp.pl

SZCZECIN

Szczecińskie Stowarzyszenie Polites planuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na 8-9 czerwca. Z tej okazji zostanie zorganizowana konferencja, której zasadniczym elementem będzie debata na temat polityki młodzieżowej i współpracy na tym polu samorządu z organizacjami i pracownikami młodzieżowymi. Część spotkania będzie poświęcona Programowi Młodzież w Działaniu, jego promocji oraz przedstawieniu dobrych praktyk. Zaproszeni goście w specjalnie przygotowanych prezentacjach podzielą się doświadczeniami z zrealizowanych projektów. Po spotkaniu odbędzie się wieczór teatralno-kabaretowy, gdzie młodzi ludzie z różnych środowisk i obszarów województwa zaprezentują swoje dokonania artystyczne. Na drugi dzień obchodów zaplanowano festyn, podczas którego zaprezentowane zostaną zespoły i grupy młodzieżowe oraz ich dokonania. Na miejscu imprezy zostaną rozstawione namioty, w których będą punkty informacyjne Programu Młodzież w Działaniu, Centrum Informacji Młodzieżowej i Pierwszej Pomocy. Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń można uzyskać u organizatora: Stowarzyszenie Polites, ul. Malczewskiego 10/12 Szczecin, www.polites.org.pl, kontakt: tel. 0 91 450 11 46, polites@op.pl


ŹRÓDŁA

http://www.youth.org.pl/index.php/ida/739/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=pl

Program Inaguracji Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Warszawie: dokument PDF
Działania w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży na terenie Polski: dokument PDFWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/136.php on line 129

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/136.php on line 129