Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/137.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/137.php on line 4
CZYSTSZE POLSKIE WODY


07.06.2007

Coraz więcej kąpielisk w Polsce spełnia unijne, podstawowe normy czystości. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że bezpiecznych jest 85,7 proc. polskich kąpielisk morskich. Gorzej jest z czystością kąpielisk w rzekach i jeziorach.

Polska zgłosiła do badania 70 nadmorskich kąpielisk i ponad 200 na wodach lądowych. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że w 2006 roku minimalne wymagania unijnej dyrektywy o czystości wód spełnia 85,7 proc. polskich nadmorskich kąpielisk. Rok wcześniej sytuacja wyglądała znacznie gorzej,bo unijne normy spełniało zaledwie 30 proc. kąpielisk.

Wciąż niewiele polskich kąpielisk, w porównaniu z innymi krajami UE, spełnia natomiast najwyższe standardy jakości - tylko 38,6 proc. W Grecji, Hiszpanii, Holandii, Włoszech, Portugalii i na Cyprze ten odsetek przekracza 90 proc.

Sytuacja poprawia się stopniowo w krajach UE, zwłaszcza w kąpieliskach morskich. W ubiegłym roku, minimalne normy UE spełniało 96 proc. kąpielisk morskich i 89 proc. nad rzekami i jeziorami.

Mam nadzieję, że tendencja wzrostowa się utrzyma - mówi komisarz UE ds. środowiska Stawros Dimas. Przypomina, że zgodnie z prawem UE, próbki wód z kąpielisk powinny być pobierane co dwa tygodnie i badane.

Wraz z nadejściem lata na europejskich plażach pojawią się miliony letników. Jednak czy posiadamy wystarczającą wiedzę o jakości wody w kąpieliskach? Po raz pierwszy w sprawozdaniu porównano dane pochodzące ze wszystkich państw członkowskich. Chociaż „stare” państwa członkowskie mają lepsze wyniki, „nowe” państwa członkowskie zrobiły ostatnio postępy.

Jakość wody w kąpieliskach jest co roku badana pod względem zgodności z szeregiem wskaźników fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Przewiduje to dyrektywa z 1976 r.

W 2006 r. monitorowano ponad 21 tys. terenów kąpielowych. Mimo że ilość kontrolowanych terenów nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, Komisja jest zaniepokojona faktem, że państwa członkowskie usunęły 254 kąpieliska z krajowych list terenów kąpielowych podlegających normom przewidzianym w dyrektywie.

W rzeczywistości w niektórych przypadkach kąpieliska zostały usunięte z list bez uzasadnienia, a to dlatego - że jak podejrzewa Komisja - kraje członkowskie chciały ukryć problemy związane z zanieczyszczeniami, co w sztuczny sposób poprawiło wyniki sprawozdania.

Zanim wyruszą Państwo na wakacje, prosimy zapoznać się ze sprawozdaniami rocznymi poszczególnych państw oraz atlasem turystycznym które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/water/water-bathing/report_2007.html
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/137.php on line 33

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/137.php on line 33