Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/146.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/146.php on line 4
GOTÓWKA POD NADZOREM


14.06.2007

Podróżujesz po Europie mając przy sobie powyżej 10 000 EUR w gotówce? Nie zapomnij tego zgłosić. Od połowy czerwca wchodzą w życie nowe przepisy, które mają pomóc w walce z terroryzmem, przestępczościa i praniem brudnych pieniędzy. Trzeba wypełnić deklarację, a następnie złożyć ją w odpowiednim urzędzie celnym.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 obowiązującym od dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy podróżni wjeżdżający na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżający, którzy mają przy sobie kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce, są zobowiązani do zgłoszenia przewożonej kwoty właściwemu urzędowi celnemu.

Inicjatywa ta ma pomóc w działaniach podejmowanych na szczeblu UE w celu zwalczania przestępczości oraz zwiększenia bezpieczeństwa poprzez walkę z praniem pieniędzy,terroryzmem i przestępczością.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

Każda osoba wjeżdżająca na teren Unii Europejskiej lub opuszczająca jej terytorium, która w chwili przekroczenia granicy w punkcie kontroli zewnętrznej ma przy sobie:

Gdzie należy złożyć deklarację?

Deklarację należy wypełnić, a następnie złożyć w odpowiednim urzędzie celnym (lub innym właściwym organie) w punkcie kontroli granicznej na przejściu, przez które podróżujący wjeżdża na teren Unii lub z niego wyjeżdża.

Dlaczego należy złożyć deklarację?

W przypadku niezłożenia stosownej deklaracji lub złożenia fałszywej deklaracji…

Należy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich obowiązują oddzielne przepisy dotyczące kontroli i deklarowania przepływów gotówkowych na terenie Wspólnoty. Przepisy te obowiązują jednocześnie z przepisami prawa UE.

Więcej informacji oraz linków do stron poszczególnych państw członkowskich można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/eucashcontrols

Wzór deklaracji :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/...


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/eucashcontrols

Wzór deklaracji :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/...Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/146.php on line 53

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/146.php on line 53