Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/149.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/149.php on line 4
GDZIE JEŹDZIMY DO PRACY


18.06.2007

W 2006 r. wzrosła liczba Polaków wyjeżdżających w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także Hiszpanii, Norwegii i Holandii, a jednocześnie spada migracja do Niemiec - poinformował w piątek na konferencji prasowej wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

Przedstawił on informacje o zatrudnieniu polskich obywateli w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

"Najtrudniejszy dostęp do rynku pracy dla Polaków jest w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, gdzie utrzymano rozwiązania przejściowe. Natomiast w pozostałych krajach Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie" - powiedział Kuberski.

Wiceminister poinformował, że w Wielkiej Brytanii w 2006 r. Polacy złożyli blisko 160 tys. wniosków o rejestrację jako pracownik, zaś w 2005 r.- było ich 129 tys. Także w Irlandii wzrosła liczba wydanych numerów ubezpieczenia społecznego z 64 tys. w 2005 r. do 93 tys. w 2006 r.

Wiceminister ocenił, że coraz więcej Polaków pracuje także w Norwegii. W tym kraju w 2006 r. wydano ponad 38,5 tys. zezwoleń na pobyt z możliwością pracy. W 2005 r. było 23,8 tys. takich zezwoleń.

W Hiszpanii, według danych z grudnia 2006 r., status mieszkańca posiadało 48 tys. obywateli polskich w porównaniu z 40 tys. osób w czerwcu 2006 r. Resort ocenia, że był to skutek otwarcia hiszpańskiego rynku pracy od 1 maja 2006 r.

W Holandii w 2006 r. pozwolenia na pracę otrzymało 55 tys. obywateli polskich, a zarejestrowanych w związku z pobytem dłuższym niż 3 miesiące zostało ok. 8,3 tys. imigrantów z Polski. W 2005 r. Polacy otrzymali 26, 5 tys. pozwoleń na pracę.

W 2006 r. spadła liczba Polaków pracujących w Niemczech; udzielono Polakom ok. 270 tys. zezwoleń na pracę, zaś w 2005 r. było ich 315 tys. Według Kuberskiego wynika to z faktu, że np. w Wielkiej Brytanii, Polacy otrzymują wyższe wynagrodzenie za taką samą pracę, np. w rolnictwie.

Natomiast we Włoszech na koniec lipca 2006 r., gdy nastąpiło otwarcie rynku pracy, zezwolenie na pobyt we Włoszech miało 68 tys. polskich obywateli; w 2005 r. - 72 tys.

W pozostałych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego liczba wydanych dla Polaków pozwoleń na pracę lub pobyt w ostatnich latach wahała się od kilkunastu tysięcy (Czechy, Francja, Belgia) do kilku tysięcy (Szwecja, Islandia) lub pojedynczych przypadków (Łotwa).

Kuberski zwrócił uwagę na fakt, że Polacy podejmują coraz częściej pracę za granicą jako pracownicy delegowani przez polskich właścicieli firm. W 2006 r. ZUS wydał 192 tys. formularzy E-101, niezbędnych dla pracowników delegowanych, zaś w 2005 r. było to 136 tys.

Wiceminister ocenił, że ze statystyk "wyłania się obraz przeciętnego Polaka wyjeżdżającego do pracy za granicę; jest to młody człowiek (80 proc. w wieku 18-34 lata), mężczyzna (60 proc.), dobrze wykształcony".

Kuberski powiedział, że polska polityka migracyjna dotyczy zarówno Polaków wyjeżdżających za granicę, którym zapewnia się wzmocnioną opiekę konsularną, jak i pozyskiwania pracowników z innych krajów, którzy wypełniliby luki na polskim rynku pracy m.in. w budownictwie oraz służbie zdrowia. Dodał, że zajmuje się tym międzyresortowy zespół ds. migracji.

Przypomniał, że od ubiegłego roku obowiązuje rozporządzenie dla pracowników sezonowych z Ukrainy, Rosji i Białorusi, zwalniające z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę. "W 2006 r. wydano niecałe 300 wiz z prawem do pracy bez uzyskiwania zezwolenia. Od stycznia do połowy maja tego roku wydano ok. 1,3 tys. takich wiz" - poinformował.

Zapowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rozporządzenie zostanie rozszerzone także na inne sektory.

Wówczas przygotowana zostanie kampania medialna w tych krajach, aby zachęcić do podejmowania pracy w Polsce.

Kuberski dodał, że resort pracy prowadzi także rozmowy międzynarodowe dotyczące pozyskania pracowników z Pakistanu oraz Chin.


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/149.php on line 38

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/149.php on line 38