Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/151.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/151.php on line 4
AKTYWNOŚĆ OSÓB STARSZYCH


18.06.2007 KOMISJA EUROPEJSKA

1 mld euro na technologie cyfrowe podnoszące komfort życia starszych Europejczyków. To pieniądze na rozwój internetu, szkolenia, bardziej przyjazną opiekę zdrowotną i społeczną. A wszystko po to, by poprawić komfort życia i zwiększyć aktywność osób starszych. Komisja Europejska przyjęła plan służący poprawie komfortu życia osób starszych w domu, w pracy i w życiu społecznym. Chodzi o to, by osoby starsze częsciej niż do tej pory korztystały z nowoczesnych technologii cyfrowych (internet) i żeby w mniejszym stopniu były uznależnione od pomocy osób najbliższych.

Starzenie się społeczeństwa europejskiego stanowi wyzwanie dla naszego rynku pracy i systemów opieki społecznej i zdrowotnej - ocenia Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów - jednak stwarza ono także możliwości ekonomiczne i społeczne.Według niej technologie cyfrowe, mogą przyczynić się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym. Stworzą nowe możliwości dla europejskiego przemysłu.

Do 2020 r. co czwarty Europejczyk będzie miał powyżej 65 lat. W najbliższych latach wydatki na emerytury, zdrowie i długoterminową opiekę będą rosły o 4-8 % PKB, a do roku 2050 całkowita suma wydatków na te cele wzrośnie aż trzykrotnie.

Z drugiej strony, starsi Europejczycy są również ważnymi konsumentami, których łączny majątek wynosi ponad 3 bln euro.

Do roku 2013 UE, państwa członkowskie i sektor prywatny, zainwestują ponad 1 mld euro w badania nad podniesieniem komfortu życia osób starszych: około 600 mln euro na program w dziedzinie życia wspieranego przez otoczenie, około 400 mln euro na ostatni unijny program ramowy na rzecz badań naukowych (patrz IP/06/1590) oraz około 30 mln w bieżącym roku na unijny program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (patrz IP/06/716).

Plan działania przyjęty przez Komisję Europejską ma umożliwiać starszym osobom dłuższą aktywność i produktywność, ułatwiać udział w życiu społecznym dzięki bardziej dostępnym usługom internetowym, oraz przyczynią się do dłuższego zachowania zdrowia i wyższego komfortu życia osób starszych.

Większość starszych osób nie korzysta jeszcze z ułatwień ery cyfrowej takich jak tania komunikacja i usługi internetowe, które mogłyby zaspokoić niektóre z ich potrzeb, ponieważ tylko 10 % tych osób posługuje się Internetem. Przeszkodą utrudniającą im uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym są poważne problemy ze wzrokiem i słuchem oraz zaburzenia ruchu (21 % osób w wieku powyżej 50 lat).

Plan działania ma na celu:

Dodatkowe informacje:

Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym jest ważną inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie zintegrowanego europejskiego społeczeństwa informacyjnego (patrz IP/05/643). Stanowi ona integralną część unijnej inicjatywy i2010 - europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (patrz IP/05/643).W 2005 r. Komisja przyjęła strategię w zakresie e-dostępności (patrz IP/05/1144), aw 2005 r. państwa członkowskie UE uzgodniły w Rydze strategię polityczną dotyczącą e-integracji (patrz IP/06/769).Do końca 2007 r. Komisja przyjmie komunikat w sprawie przyszłej strategii e-integracji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/einclusion


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/information_society/einclusion


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/151.php on line 43

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/151.php on line 43