Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/157.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/157.php on line 4
EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO KARZE ŚMIERCI


21.06.2007 KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska zgłasza projekt wspólnej deklaracji UE i Rady Europy w sprawie ustanowienia 10 października Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci.

Kara śmierci stanowi pogwałcenie najbardziej podstawowego ze wszystkich praw człowieka – prawa do życia. Nic nie usprawiedliwia kary śmierci, bez względu na to, czy jest to skuteczny środek zwalczania przestępczości, czy nie - powiedział Komisarz Franco Frattini, odpowiedzialny za politykę wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa - Jest to praktyka etycznie niedopuszczalna, okrutna, błędna z punktu widzenia prawa, a przy tym zbyt często prowadząca do pozbawienia życia niewinnych ludzi bez możliwości odwołania. Coraz więcej krajów znosi karę śmierci. Jestem pod silnym wrażeniem poniedziałkowej konferencji 'Africa for Life' z udziałem afrykańskich ministrów sprawiedliwości, której gospodarzem była Wspólnota Sant'Egidio. Pozwoliło mi to odzyskać nadzieję i entuzjazm w walce przeciwko karze śmierci. Poprzez ustanowienie Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci chcemy pokazać, że jesteśmy zdecydowani nie ustawać w zwalczaniu tej praktyki, aż do jej całkowitego zniesienia na całym świecie.

Benita Ferrero-Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych i polityki sąsiedztwa, dodała: Istnienie i stosowanie kary śmierci w wielu częściach świata jest dla nas nadal przedmiotem poważnej troski. Dlatego w stosunkach z państwami trzecimi i na forach międzynarodowych, takich jak ONZ, jej zniesienie jest naszym najistotniejszym celem. My, Europejczycy, jesteśmy najważniejszymi orędownikami całkowitego zniesienia kary śmierci.

Przy okazji międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Lizbonie w dniu 9 października 2007 r., Parlament Europejski, przewodnicząca Radzie Portugalia, Komisja Europejska i Rada Europy podpiszą wspólną deklarację nawołującą do całkowitego zniesienia kary śmierci.

Od 1997 r. nie było ani jednego przypadku wykonania kary śmierci na obszarze 47 państw należących do Rady Europy, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, zniesienie kary śmierci przyjmuje się jako naturalny warunek członkowstwa w obu tych organizacjach.

Jeśli chodzi o Radę Europy, bezwarunkowe zniesienie kary śmierci w czasie pokoju jest zagwarantowane protokołem 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Protokół ten ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Protokół 13 tej samej konwencji zabrania stosowania kary śmierci niezależnie od okoliczności. Ratyfikowały go 22 państwa członkowskie. Pięć pozostałych (Francja, Włochy, Łotwa, Polska i Hiszpania) podpisało protokół, lecz jeszcze go nie ratyfikowało.

Stosowania kary śmierci zabrania art. 2 ust. 2 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Czytamy w nim, że: „Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.”

UE działa na całym świecie na rzecz zwalczania kary śmierci, starając się zachęcać do publicznej debaty, wzmacniać społeczny sprzeciw wobec tej praktyki oraz wywierać presję zmierzającą do zniesienia kary śmierci w krajach, które nadal ją utrzymują. Zaangażowanie polityczne UE idzie w parze ze znacznym wsparciem finansowym projektów realizowanych w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka, dla której zniesienie kary śmierci jest jednym z podstawowych celów. Od 1994 r. wydano ponad 11 mln euro na wsparcie projektów społeczeństwa obywatelskiego mających na celu podniesienie świadomości społecznej w krajach utrzymujących karę śmierci poprzez edukację społeczną, kampanie skierowane do opinii publicznej, badania na temat zgodności państwowych systemów prawnych stosujących karę śmierci z minimalnymi normami międzynarodowymi, na finansowanie strategii informacyjnych i strategii wspierania procesu znoszenia kary śmierci oraz działań zmierzających do zapewnienia dostępu do pomocy prawnej dla skazanych na śmierć i szkoleń dla prawników.

Fakty

Ponad połowa państw na świecie zniosła już karę śmierci w prawie lub w praktyce.

W sumie więc 129 państw zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce.

Skala stosowania kary śmierci na całym świecie jest jednak nadal niepokojąca. W 2006 r. wyrok śmierci wykonano na 1 591 osobach z 25 krajów, a co najmniej 3 861 osób z 55 krajów otrzymało taki wyrok. Działanie ze strony UE, światowego lidera w dziedzinie walki przeciwko karze śmierci, pozostaje więc sprawą pilną i konieczną.

Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index.htmŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070619_pl.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index.htm


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/157.php on line 51

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/157.php on line 51