Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/162.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/162.php on line 4
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ROAMINGU - OD 30 CZERWCA


23.06.2007

Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu wchodzi w życie w dniu 30 czerwca we wszystkich 27 państwach członkowskich

Dzięki interwencji Unii Europejskiej korzystanie z telefonu komórkowego za granicą stanie się tego lata znacznie tańsze. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE pod koniec bieżącego tygodnia unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, ten ważny dla rynku wewnętrznego akt prawny będzie obowiązywał od dnia 30 czerwca we wszystkich państwach członkowskich UE.

Publikacja stanowi zakończenie przeprowadzonego w rekordowym czasie procesu legislacyjnego, rozpoczętego w dniu 12 lipca 2006 r. przez Komisję Europejską, który ma na celu ograniczenie nadmiernych opłat wynikających z roamingu, nakładanych dotychczas na konsumentów i przedsiębiorców podróżujących do innych państw UE. Krajowe organy regulacyjne wraz z Komisją będą ściśle nadzorować wprowadzanie nowych przepisów dotyczących roamingu, aby zapewnić, że nie zostaną popełnione nadużycia.

"Po tym, jak rozporządzenie w sprawie roamingu wejdzie w życie w całej UE, Europejczycy mogą nareszcie odetchnąć z ulgą. Mamy nadzieję, że położy to kres nadmiernym opłatom za roaming. Z satysfakcją zauważam, że niektórzy operatorzy oferują nową eurotaryfę już od 1 lipca" powiedziała komisarz UE ds. telekomunikacji Viviane Reding. "Komisja będzie nadal kontrolowała ceny, w szczególności w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu, w celu zapewnienia, by konsumenci nie byli pokrzywdzeni w inny sposób, a także by po trzech latach nie było już potrzeby regulowania cen. Mam nadzieję, że operatorzy rozumieją teraz możliwości działania, jakie posiada UE. Moje przesłanie dla nich jest następujące: Zadziałajcie natychmiast i obniżcie ceny za SMS-y i transfer danych w roamingu, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy musieli szybko zainterweniować również w tej dziedzinie".

................

Na czym polega roaming międzynarodowy?

Roaming międzynarodowy umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego poza granicami kraju. Abonent telefonu komórkowego korzysta z roamingu międzynarodowego w momencie odebrania lub wykonania połączenia, będąc w innym kraju niż ten, w którym działa sieć komórkowa jego operatora. Połączenie takie jest wówczas przekierowywane do sieci zagranicznego operatora komórkowego, który przekazuje wszystkie połączenia, zarówno wychodzące jak i przychodzące, zrealizowane po przełączeniu do jego sieci. Zamiast przesyłać abonentowi oddzielną fakturę, operator zagraniczny przesyła fakturę operatorowi macierzystemu na podstawie uzgodnionych pomiędzy nimi cen hurtowych. Następnie operator krajowy dolicza poniesione koszty do następnej faktury abonenta albo odlicza ich wysokość od pozostałych na jego koncie kredytów. Roaming międzynarodowy obejmuje również połączenia wychodzące na numery lokalne zrealizowane przez abonenta po przełączeniu do sieci operatora zagranicznego, takie jak zamówienie taksówki czy zarezerwowanie stolika w restauracji podczas pobytu za granicą.

WIĘCEJ O ROAMINGU ...


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl
Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/162.php on line 30

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/162.php on line 30