Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/165.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/165.php on line 4
INTERAKTYWNA TERMINOLOGIA DLA EUROPY


28.06.2007

Jedna baza danych dla całej terminologii związanej z UE (Interaktywna terminologia dla Europy) w 23 językach otwarta dla społeczeństwa
28 czerwca 2007 r., podczas uroczystości zorganizowanej przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, oficjalnie otwarto dla ogółu społeczeństwa jedno wspólne miejsce w Internecie dla terminologii związanej z UE.

Baza danych Interaktywna terminologia dla Europy, powszechnie znana jako IATE, stanowi połączenie terminologicznych baz danych poszczególnych instytucji i organów UE w jedną bazę danych zawierającą 8,7 milionów terminów i obejmującą wszystkie języki urzędowe UE.

Służby tłumaczeniowe instytucji UE korzystają z IATE od 2005 r., która już odgrywa istotną rolę w zapewnianiu jakości pisemnej komunikacji instytucji i organów UE. IATE umożliwia łatwy dostęp do zatwierdzonej terminologii związanej z UE, a tym samym zapewnia stałość i wiarygodność terminologii, co jest niezbędne dla tworzenia jasnych i jednoznacznych tekstów w celu zagwarantowania zarówno zasadności, jak i przejrzystości procesu legislacyjnego oraz skutecznej komunikacji z obywatelami Unii.

Przemówienia otwierające uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele z instytucji UE i językoznawcy spoza instytucji, wygłosili komisarz Orban i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Miguel Ángel Martínez Martínez.

"Stworzenie IATE jest godnym pochwały wynikiem udanej współpracy międzyinstytucjonalnej. IATE spełnia oczekiwania dotyczące efektywnego pod względem kosztów wykorzystania zasobów i pokazuje, że instytucje UE pracują dla europejskich obywateli." - powiedział europejski komisarz ds. wielojęzyczności, Leonard Orban.


Bliższe informacje:

Baza danych IATE: http://iate.europa.eu
Języki w UE: http://europa.eu/languages/
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/37D2E07043A40952C12573080040D66F?Open

Baza danych IATE: http://iate.europa.eu

Języki w UE: http://europa.eu/languages/

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/165.php on line 38

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/165.php on line 38