Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/168.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/168.php on line 4
PRZEWODNICTWO PORTUGALII w UNII EUROPEJSKIEJ


01.07.2007

Huebner: duże oczekiwania pod adresem przewodnictwa Portugalii w UE

Trzy priorytety: przygotowanie nowego traktatu UE, opracowanie kolejnego etapu realizacji Strategii Lizbońskiej i działania na rzecz wzmacniania roli Unii w świecie, a także dużo drobniejszych spraw, to zadania, które stoją - zdaniem unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Danuty Huebner - przed Portugalią, która 1 lipca przejmie od Niemiec przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Huebner przypomniała, że Niemcy, Portugalia i Słowenia wspólnie przygotowały półtoraroczny program, którego realizację rozpoczęła prezydencja niemiecka, będzie kontynuować portugalska, a zakończą Słoweńcy. "To była wspólna formuła przygotowania priorytetów na 18 miesięcy tak, żeby zachować ciągłość pracy" - tłumaczyła. Komisarz podkreśliła, że było to zrobione m. in. po to, by pomóc Słowenii, która nie ma żadnego doświadczenia w przewodniczeniu pracom Wspólnoty (jest pierwszym nowym krajem UE, który będzie przewodniczyć pracom Unii).

"Zorganizowanie Konferencji Międzyrządowej na podstawie mandatu wynegocjowanego przez prezydencję niemiecką, przygotowanie projektu traktatu, który muszą przedstawić na Konferencję Międzyrządową i zakończenie tych negocjacji" - wyliczała Huebner elementy najważniejszego zadania Portugalczyków w tym półroczu.

Podkreśliła, że oczekują oni od państw członkowskich tyle samo woli politycznej ile unijni przywódcy wykazali na ostatnim szczycie w Brukseli. "Portugalczycy mają nadzieję, że uda im się wszystko terminie zakończyć, bo zakładają, że państwa członkowskie będą miały w sobie tyle woli politycznej, ile wykazały w czerwcu" - powiedziała unijna komisarz. "Ich sukces będzie zależał od tego, czy ta wola polityczna będzie dalej trwała" - podkreśliła.

Druga poważne - jej zdaniem - wyzwanie, to sprawy ekonomiczne. Huebner przypomniała, że w przyszłym roku, na wiosennym szczycie UE poświęconym tradycyjnie unijnej gospodarce, ma być przedstawiona nowa faza realizacji Strategii Lizbońskiej.

Przyjęta w marcu 2000 r. Strategia Lizbońska miała uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. Zreformowany w roku 2005 dokument zobowiązuje jedynie kraje UE i państwa aspirujące do członkostwa do przeprowadzenia reform ekonomicznych i społecznych, których celem jest m.in. pobudzenie innowacji i przedsiębiorczości, uczynienie gospodarki konkurencyjną, specjalizacja oparta na wiedzy oraz zwiększanie zatrudnienia.

"W marcu będą musiały zostać przyjęte nowe kierunki realizacji Strategii Lizbońskiej, bo w 2008 roku kończy się ten cykl i Portugalczycy będą musieli przygotować nowe dokumenty dla następnej prezydencji" - podkreśliła.

Unijna komisarz poinformowała, że w czasie portugalskiego przewodnictwa przewidziane są spotkania na szczycie UE nie tylko z Ukrainą, ale także z Chinami, Indiami, Brazylią oraz szczyt UE- Afryka. Portugalia zamierza również wzmocnić współpracę państw regionu Morza Śródziemnego. "Chodzi wzmacnianie roli Unii w świecie" - podkreśliła Huebner.

Dodała również, że ważnym zadaniem nadchodzącej prezydencji będą dalsze negocjacje w ramach tzw. rundy Doha, za które jest współodpowiedzialna.

Obecnie prowadzone rokowania w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) liczącej 149 państw członkowskich, toczą się od 2001 roku, kiedy to w mieście Dauha, stolicy Kataru, rozpoczęła się kolejna globalna runda negocjacyjna nazywana "rundą Doha" od angielskiej nazwy miasta.

Polska komisarz przypomniała, że ostatnie spotkania w Poczdamie zakończyły się fiaskiem. "Teraz wszystko wraca do Genewy, gdzie w lipcu będą się toczyć tradycyjne spotkania, ale jest wiele sceptycyzmu, jeżeli chodzi o możliwość postępu" - powiedziała.

Huebner przewiduje, że w najbliższym półroczu będą też kontynuowane negocjacje z Serbią w sprawie Układu Stowarzyszeniowego i Stabilizacyjnego oraz w sprawie wciąż nierozwiązanej kwestii statusu Kosowa. "Portugalczycy będą pracować nad dalszym pogłębianiem europejskiej perspektywy dla Bałkanów Zachodnich" - podsumowała to zadanie stojące przed rozpoczynającą się prezydencją.

Kolejnymi zadaniami portugalskiego przewodnictwa - dodała komisarz - są przygotowania do rozszerzenia strefy Schengen oraz przyłączenia Malty i Cypru do strefy euro.

Huebner zwróciła też uwagę, że ważnym dla Polski zamierzeniem Portugalii jest podjęcie prac nad utworzeniem wewnętrznego rynku gazu i elektryczności. "Chcą dokonać postępu w budowaniu wspólnej polityki energetycznej" - zapowiedziała.

Według unijnej komisarz, Portugalczycy zajmą się ponadto dalszymi krokami w budowaniu wspólnej polityki migracyjne UE. "To co jest ważne dla Polski, to, że będą chcieli wzmocnić zdolność działania unijnej agencji Frontex, która ma swoją siedzibę w Warszawie - przewidują dalszy rozwój zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami Unii" - poinformowała.

Huebner podkreśliła także, że Portugalczycy będą bardzo zaangażowani w unijna politykę spójności, zwłaszcza poprzez realizację Agendy Lizbońskiej. Więc - jak zapowiedziała - "dużo się będzie działo" również w sferze polityki regionalnej, za którą odpowiada.


Geremek: podstawowym zadaniem Portugalii jest nowy traktat UE

Jak najszybsze zakończenia prac nad nowym traktatem Unii Europejskiej, to - według europosła Partii Demokratycznej - demokraci.pl Bronisława Geremka - najważniejsze zadanie stojące przed Portugalią, która 1 lipca przejmuje od Niemiec przewodnictwo w Unii Europejskiej.

"To jest program, którego najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do szczęśliwego końca Konferencji Międzyrządowej i to już w październiku" - powiedział PAP.

Kolejne kroki, to "doprowadzenia do wyjaśnienia wszelkich nieporozumień" w czasie dwóch spotkań na szczycie, jakie przypadają w czasie półrocznego przewodnictwa, po to by jeszcze w tym roku nowy traktat był gotowy. "Wówczas Portugalia ruszy ten mechanizm ratyfikacyjny - metody, sposoby ratyfikacji" - przewiduje europarlamentarzysta.

Geremek zastrzegł jednak, że sprawa Traktatu - w odróżnieniu od mandatu negocjacyjnego i decyzji o Konferencji - wymaga jednomyślności. "Tak więc pod koniec prezydencji będzie problem możliwości weta" - uprzedził.

Drugim zadaniem stojącym przed Portugalczykami jest - według byłego szefa MSZ - przygotowanie kolejnego etapu realizacji Strategii Lizbońskiej.

Przyjęta w marcu 2000 r. Strategia Lizbońska miała uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. Zreformowany w roku 2005dokument zobowiązuje jedynie kraje UE i państwa aspirujące do członkostwa do przeprowadzenia reform ekonomicznych i społecznych, których celem jest m.in. pobudzenie innowacji i przedsiębiorczości, uczynienie gospodarki konkurencyjną, specjalizacja oparta na wiedzy oraz zwiększanie zatrudnienia.

"Portugalia uważa, że ten program jest słabo zaawansowany. Ze względu na jego nazwę, prezydencja portugalska chciałby wokół niego skupić swoją uwagę" - powiedział Geremek.

Zwrócił też uwagę, że portugalskie przewodnictwo - co wynika także z historii tego kraju - ma podjąć rozmowy z Brazylią i "traktuje to jako jedno z kluczowych zadań".

"Nie ma szans, by ustaliły się partnerskie stosunki z Chinami, Indiami czy Rosją. Natomiast istnieje, zdaniem Portugali, szansa, że Brazylia może stać się czołowym lub jednym z głównych partnerów gospodarczych UE" - dodał polityk Partii Demokratycznej


PISALIŚMY O TYM ...

NOWY TRAKTA w PAŹDZIERNIKU - PRIORYTETY PREZYDENCJI PORTUGALSKIEJ


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl
OFICJALNA STRONA PREZYDENCJI PORTUGALII


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/168.php on line 59

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/168.php on line 59