Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/172.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/172.php on line 4
EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA DZIAŁA


12.07.2007

Szerokie zastosowanie i skuteczność europejskiego nakazu aresztowania (ENA), przykłady dobrej praktyki, ale i trudności przy wprowadzaniu przepisów do niektórych krajowych systemów prawnych to główne tematy drugiego sprawozdania Komisji o funkcjonowaniu decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi za lata 2005-2007.

Franco Frattini, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo, wyraził swoje zadowolenie z wyników sprawozdania, stwierdzając, że europejski nakaz aresztowania to pierwszy praktyczny dowód działania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. Według komisarza miarą sukcesu w stosowaniu tego instrumentu jest wyraźne zmniejszenie czasu trwania procedur przekazywania osób, których dotyczą wnioski, oraz zakres jego wykorzystania przez organy krajowe. Dodał także, że „ważne jest przy tym, aby jak najszybciej wyeliminować niedociągnięcia w dziedzinie wykonania decyzji ramowej”.

W większości krajów europejski nakaz aresztowania wpłynął znacząco na skrócenie formalności związanych z wydawaniem osób w porównaniu z procedurą ekstradycji. Realizacja wniosku o wydanie osoby, w przypadku gdy osoba taka nie wyrażała na to zgody, trwała przeciętnie 6 tygodni, natomiast przy zgodzie podejrzanego – średnio 11 dni. Dla porównania we wcześniej obowiązującym systemie ekstradycji rozpatrywanie tego typu wniosków mogło zabrać ponad rok.

Na sukces wskazuje także rosnąca liczba europejskich nakazów aresztowania w poszczególnych latach. W 2005 r. wydano ich dwa razy więcej niż w 2004 r. (ponad 6 900). Nakazy doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu i aresztowania 1 700 osób, z których 1 532 przekazano do kraju, skąd pochodził wniosek.

Na Cyprze, w Niemczech i w Polsce podczas transpozycji przepisów pojawiły się trudności natury konstytucyjnej, które dotyczyły wydawania osób mających obywatelstwo kraju wykonującego nakaz. Problemy te udało się przezwyciężyć i chociaż wydawanie obywateli tych państw podlega nadal pewnym warunkom, europejski nakaz aresztowania ma dzisiaj zastosowanie we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Na dziś do usunięcia pozostaje jeszcze kilka braków ujawnionych w pierwszej ocenie transpozycji decyzji ramowej w państwach członkowskich.

Więcej na temat działalności wiceprzewodniczącego Franco Frattiniego można znaleźć na jego stronie internetowej:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_fr.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/nakaz_pl.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_fr.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/172.php on line 30

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/172.php on line 30