Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/175.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/175.php on line 4
CZAS NA REZULTATY - DNI OTWARTE EUROPEJSKIEGO TYGODNIA REGIONÓW i MIAST


12.07.2007

Tematem tegorocznych Dni Otwartych Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast jest wkład regionów i miast we wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Hasło promujące tę największą z dotychczasowych edycji to CZAS NA REZULTATY.

Dni Otwarte odbędą się w Brukseli między 8 a 11 października. Hasło CZAS NA REZULTATY ma odzwierciedlać początek realizacji 450 nowych krajowych, regionalnych i transgranicznych programów rozwojowych i inwestycji w wysokości 500 mld EUR pochodzących ze źródeł publicznych i prywatnych w ciągu następnych siedmiu lat. Seminaria w trakcie Dni Otwartych obejmą pięć obszarów tematycznych:

Odnosząc się do inicjatywy Dni Otwartych José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji, stwierdził: Tydzień ten uosabia Europę rezultatów, którą razem budujemy. Jestem przekonany, że władze regionalne i lokalne mają zasadniczą rolę do spełnienia w procesie uświadamiania Europejczyków, jakie znaczenie w ich życiu odgrywa UE. Możemy im zaoferować konkretne rezultaty i rozwiązania. Z tego właśnie powodu nazwaliśmy tegoroczną edycję CZAS NA REZULTATY: regiony tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie. To mówi wszystko. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie wielkim sukcesem.

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, dodała: Podobnie jak w latach poprzednich, Dni Otwarte 2007 zgromadzą krajowych, regionalnych i lokalnych ekspertów z UE, aby przedyskutować regionalne aspekty rozwoju, przedstawić nowe pomysły i sprawdzić, czy i jak możemy poprawić ich realizację. Wyraziła również swoje ogromne zainteresowanie tą inspirującą możliwością spotkania regionalnych ekspertów i praktyków z dziedziny polityki, która pozwoli jej dowiedzieć się jak można osiągnąć cel wyższych standardów życia we wszystkich regionach i miastach UE.

Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów, burmistrz i deputowany z Dunkierki we Francji, stwierdził:Odkąd Dni Otwarte miały miejsce po raz pierwszy w 2003 r., stały się one wyjątkową europejską platformą komunikacji, dyskusji i budowania powiązań między regionami i podmiotami zaangażowanymi w politykę regionalną i spójności. Wyraził życzenie, aby regiony stały się nie tylko bardziej konkurencyjne wobec siebie, ale także, aby się lepiej wspierały, szczególnie tam, gdzie istnieją możliwości działań zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Rejestracja na tegoroczne Dni Otwarte Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2007 została już otwarta, tak więc należy jak najszybciej się zgłosić, aby zapewnić sobie miejsce. Inicjatywa obejmie 212 regionów i miast z 33 krajów, w tym 36 miast lub miast–regionów wraz z 16 stolicami europejskimi. Organizatorzy, Komitet Regionów UE oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, oczekują, że w wydarzeniu tym, które obejmie 150 seminariów i warsztatów, weźmie udział do 5000 uczestników.

Obok programu w samej Brukseli, w ramach Dni Otwartych władze lokalne i regionalne zaplanowały w swoich krajach w październiku około 100 lokalnych imprez. Wydarzenie to po raz pierwszy będzie uwzględniać międzynarodowy aspekt polityki regionalnej w związku z udziałem ministrów i przedstawicieli regionalnych z Chin, Rosji i Brazylii oraz ekspertów z innych krajów spoza UE i z organizacji międzynarodowych.

Mając na względzie udany start w roku 2006, Komitet Regionów będzie ponownie gospodarzem „Kawiarni Inwestorów”, która gromadzi partnerów publicznych i prywatnych z siedmiu obszarów tematycznych obejmujących transport, energię, środowisko, społeczeństwo oparte na wiedzy, zdrowie, badania i innowacje oraz montaż finansowy. Oprócz roli prawdziwej kawiarni, miejsce to także ugości uczestników 50 połączonych seminariów i warsztatów, a także będzie pełniło funkcje studia telewizyjnego.


Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.opendays.europa.eu

Dodatkowe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć w Internecie na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

ŹRÓDŁA

www.opendays.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/175.php on line 41

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/175.php on line 41