Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/176.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/176.php on line 4
POKONYWANIE ADMINISTRACYJNYCH TRUDNOŚCI - SOLVIT MA 5 LAT


12.07.2007

Sieć SOLVIT zapewniła szybkie i skuteczne rozwiązanie ponad 1 800 konkretnych problemów osób mieszkających, pracujących, studiujących lub prowadzących działalność gospodarczą w innym państwie UE. Problemy te rodzą się w momencie, gdy administracja krajowa niewłaściwie stosuje unijne prawo i odmawia obywatelom oraz przedsiębiorstwom praw wynikających z jednolitego rynku.
W ciągu ostatnich pięciu lat sieć SOLVIT zapewniła rozwiązanie setek rzeczywistych problemów w Europie. Dzięki nieformalnemu nawiązaniu kontaktów między wszystkimi zainteresowanymi stronami, rozwiązania te dostępne są już w ciągu kilku tygodni, a nie lat. Sieć jest wspaniałym przykładem współpracy między UE a państwami członkowskimi. Dzięki SOLVIT ponad 1 800 Europejczyków ma większe możliwości na jednolitym rynku. Mam także nadzieję, że kolejne lata przyniosą kolejne sukcesy, życzył Charlie McCreevy, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług.

Dla przykładu, pomoc sieci SOLVIT ułatwiła austriackiej spółce sprzedaż serów własnej produkcji we Francji, fryzjerowi z Wielkiej Brytanii otwarcie salonu w Niemczech, a lekarzowi z Węgier podjęcie pracy w Irlandii. Kolejnym celem sieci SOLVIT jest wykorzystanie osiągniętego przez nią sukcesu i zwiększanie możliwości udzielania pomocy, a także zagwarantowanie, że więcej osób wie o jej istnieniu.

W listopadzie 2001 r. Komisja Europejska wystąpiła z pionierskim pomysłem stworzenia wydajnej, niezbiurokratyzowanej sieci, która umożliwiłaby państwom członkowskim współpracę w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą napotkać obywatele UE, gdy przenoszą się za granicę lub przedsiębiorstwa europejskie rozpoczynające handel transgraniczny. Wtedy pomysł ten przyjęty został w pewnych kręgach sceptycznie, w szczególności z powodu nieformalnego charakteru i obowiązku przestrzegania napiętych terminów.

Mimo to, w lipcu 2002 r. sieć SOLVIT działała już na pełnych obrotach i zapewniała rzeczywiste rozwiązania w krótkich terminach. W dniu dzisiejszym sieć SOLVIT uznawana jest za doskonały przykład skutecznej współpracy między państwami członkowskim w szeregu obszarów polityki.

Pięć przyczyn sukcesu sieci SOLVIT

W ubiegłych pięciu latach sieć SOLVIT zyskała reputację efektywnego narzędzia do rozwiązywania problemów dzięki:

Główne wyzwania stojące przed siecią SOLVIT

W przyszłości sieć SOLVIT zamierza kontynuować starania na rzecz świadczenia wysokiej jakości usług. W tym celu należy zapewnić odpowiedni poziom zatrudnienia w krajowych ośrodkach, co umożliwi rozwiązywanie rosnącej ilości zgłaszanych do nich problemów. Ponadto należy szerzyć informacje o istnieniu sieci SOLVIT wśród obywateli i przedsiębiorstw poprzez ulepszone działania promocyjne.

Fakty i liczby

Pokrewne usługi UE

Sieć SOLVIT jest częścią pakietu bezpłatnych usług, których celem jest pomoc obywatelom i przedsiębiorstwom w pełnym korzystaniu z przysługujących im praw w UE. Usługi te obejmują Europe Direct, portal informacyjny „Twoja Europa” (http://ec.europa.eu/youreurope) oraz Biuro Porad dla Obywatela (http://ec.europa.eu/citizensrights) zapewniające indywidualne porady ekspertów z dziedziny prawa.

Jak korzystać z sieci SOLVIT

Obywatele i przedsiębiorstwa, które natknęły się na problem transgraniczny spowodowany nieprawidłowym stosowaniem przepisów UE przez organ administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, mogą wypełnić elektroniczny formularz skargi lub skontaktować się z krajowym ośrodkiem SOLVIT telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

....................................................

Jak zgłosić problem do polskiego Centrum SOLVIT

Prosimy o dokładne opisanie problemu w formularzu
(pobierz formularz .doc)
oraz przesłanie go wraz z kopiami dokumentów dotyczących sprawy:
pocztą elektroniczną lub drogą pocztową lub faxem
na adres:

Centrum Solvit Polska
Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: +48 22 693 53 60
Fax: +48 22 693 40 80
E-mail: solvit@mg.gov.pl

lub zgłoszenie problemu na formularzu on-line (tutaj formularz on-line)

Z Centrum SOLVIT można się również skontaktować telefonicznie w następujących godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek: 12.00-15.00
- wtorek, czwartek: 9.00-12.00

Formularz oraz dane kontaktowe krajowych ośrodków SOLVIT
dostępne są na stronie internetowej SOLVIT:
http://ec.europa.eu/solvit


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/urodziny_solvit_pl.htm
http://ec.europa.eu/solvit

RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI SOLVIT ZA ROK 2006. /EN/

http://europa.eu......Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/176.php on line 83

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/176.php on line 83