Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/177.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/177.php on line 4
REFORMY DLA EUROPY - STANOWISKO KE PRZED KONFERENCJĄ MIĘDZYRZĄDOWĄ


Bruksela, dnia 10 lipca 2007

Europa bardziej demokratyczna i przejrzysta, Europa bardziej skuteczna, Europa praw i wartości oraz Europa silniejsza na arenie międzynarodowej – oto najważniejsze korzyści wynikające z traktatu rewizyjnego, wynegocjowanego podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, a które podkreśla Komisja w wydanej dziś formalnej opinii pt. „Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku".

Komisja analizuje w opinii w jakim stopniu traktat rewizyjny pozwoli sprostać strategicznym wyzwaniom politycznym stojącym przed Europą oraz podkreśla znaczenie uzgodnienia i ratyfikacji traktatu rewizyjnego przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Z okazji wydania opinii przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Porozumienie osiągnięte podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej wyznacza przejrzysty i precyzyjny mandat dla naszych działań. Jednakże mandat nie jest traktatem". Następnie dodał: „Teraz musimy wykorzystać ten rozpęd i dołożyć wszelkich starań, by traktat rewizyjny został przyjęty jak najszybciej. Musimy wykorzystać okazję do wprowadzenia zmian. Musimy również zadbać o to, by wszystkie nowe i korzystne rozwiązania przewidziane w mandacie konferencji międzyrządowej znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach traktatu". Na koniec podkreślił, że "wśród polityków panuje powszechna zgoda, że należy uszanować zakres i treść mandatu konferencji międzyrządowej i nie otwierać ponownie tej kwestii. Stanowisko takie zdecydowanie popiera Komisja”.

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej Margot Wallström dodała: „Nowe rozwiązania polityczne zawarte w traktacie rewizyjnym – dotyczące energii, imigracji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa – stanowią właściwą odpowiedź na oczekiwania obywateli wobec UE." Według Wallström nowy traktat zapewni UE większą demokrację i przejrzystość: Rada będzie obradowała jawnie, a rola Parlamentu Europejskiego zostanie wzmocniona. Inicjatywa obywatelska umożliwi po raz pierwszy w historii realizację zasad demokracji uczestniczącej na szczeblu UE. Komisarz podkreśliła: "Zaangażowanie parlamentów państw członkowskich oznacza, że zagadnienia europejskie będą miały większy wpływ na kształt krajowych debat politycznych i będą w nich bardziej widoczne".

W opinii Komisja zaznaczyła, że wyzwaniem dla Europy będzie realizacja strategii politycznych odpowiadających oczekiwaniom obywateli. Chodzi zatem o wizję Europy gotowej do zgodnych działań na rzecz wspólnej przyszłości. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, Unia Europejska potrzebuje modernizacji i reform.

Zdaniem Komisji, mandat konferencji międzyrządowej uzgodniony podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. godzi ambicje z realizmem politycznym. Stworzy także solidny fundament instytucjonalny i polityczny Unii Europejskiej konieczny do sprostania oczekiwaniom jej obywateli. Konferencja międzyrządowa to skutecznie narzędzie i forum do uzgodnienia traktatu w celu jego szybkiej ratyfikacji.

Komisja podkreśliła w swojej opinii korzyści wynikające z traktatu rewizyjnego dla Unii Europejskiej i jej obywateli:

W podsumowaniu opinii Komisja stwierdziła, że taki traktat rewizyjny umożliwi Europie wprowadzenie zmian, zapewnienie Europejczykom większego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz możliwości kształtowania procesu globalizacji.

Komisja zwraca się zatem do wszystkich uczestników konferencji międzyrządowej o stworzenie takich warunków, które pozwolą na uzgodnienie treści traktatu rewizyjnego i jego ratyfikację przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Kontekst

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. szefowie państw i rządów wspólnie stwierdzili konieczność zwołania konferencji międzyrządowej. Przyjęto wówczas mandat, w którym wyraźnie określono zadanie opracowania traktatu rewizyjnego celem zmiany Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Przed rozpoczęciem konferencji międzyrządowej Komisja przedstawia formalną opinię zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Portugalia sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie ogłosiła, że zamierza otworzyć konferencję międzyrządową podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniach 23–24 lipca 2007 r.


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/675CC30FCE1C89C2C12573160043007F?OpenWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/177.php on line 48

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/177.php on line 48