Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/195.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/195.php on line 4
5,5 mld zł z 7,5 mld zł
Realizacja środków UE zapisanych w budżecie


01.08.2007

W 2007 roku w ramach środków z Unii Europejskiej może być zrealizowanych około 5,5 mld zł wobec 7,5 mld zł planowanych w budżecie państwa - poinformował PAP Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego.

"Z około 7,5 mld zł, planowanych w tym roku, zrealizowanych może być około 5,5 mld zł z nowej perspektywy" - powiedział Kwieciński. Zwrócił uwagę, że ostateczna kwota zależy od terminu przyjęcia programów operacyjnych. "Od ich przyjęcia potrzeba około 2 miesięcy, by pieniądze dotarły do nas" - dodał.

W ocenie wiceministra, programy powinny być przyjęte we wrześniu, a unijne środki z UE dostępne w listopadzie.

Kwieciński przypomniał, że środki ze "starej" perspektywy finansowej (do końca zeszłego roku) ujęte w ramach polityki spójności nie wchodzą do budżetu państwa i podkreślił, że było to wyjątkiem. "Mamy taką sytuację, że nie ma przychodów, a pojawiają się wydatki" - powiedział.

Zwrócił także uwagę, że minister finansów ma możliwość wprowadzenia środków z UE do budżetu państwa. "Wszystko wskazuje na to, że pieniądze przyjdą. Pytanie czy minister finansów zechce wprowadzić je do budżetu. MF jest płatnikiem, to tam wpływają pieniądze" - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego.

Po czerwcu środki z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane na poziomie 497,1 mln zł, czyli 6,7 proc. z zaplanowanych w tym roku 7,5 mld zł.

...............................................................


31.07.2007
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało pre-komitety

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało pre-komitety do spraw unijnych programów operacyjnych. Zajmą się one określeniem kryteriów wyboru poszczególnych projektów, które mają być finansowane z unijnych pieniędzy.

Pierwsze posiedzenie pre-komitetu monitorującego, największy unijny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, odbyło się we wtorek w Ministerstwie Rozwoju Reginalnego.

"Głównym celem powołania pre-komitetów jest przyspieszenie realizacji programów operacyjnych, które są finansowane w ramach nowej perspektywy finansowej, jeszcze przed wydaniem decyzji Komisji Europejskiej" - poinformował we wtorek na konferencji prasowej wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński.

Będą to jednostki tymczasowe, które po zatwierdzeniu programu przez KE przekształca się w komitety monitorujące. Zgodnie z unijnymi przepisami, programy operacyjne nie mogą ruszyć bez zatwierdzenia przez taki komitet, który z kolei musi zostać powołany w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego przez KE.

"Zakładamy, że decyzję dotyczące zatwierdzenia programów będą podejmowane przez KE we wrześniu, co oznacza że formalnie komitety będziemy mogli powołać po tym terminie" - powiedział Kwieciński.

Dodał, że na posiedzeniach pre-komitetów uczestnicy są informowani o tym, jak wygląda proces przygotowania danego programu operacyjnego. "Podstawą prawną do powołania pre-komitetów są regulacje unijne i ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednostka ta nie będzie miała mocy decyzyjnej, on będzie spełniał funkcje opiniujące" - podkreślił.

Kryteria wyboru poszczególnych projektów ustalone przez pre- komitety będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

...............................................................


31.07.2007
Wpłacając złotówkę do Unii, odebraliśmy dwie

Od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej do końca maja 2007 r. za każdą wpłaconą złotówkę do budżetu Wspólnoty Polska otrzymała dwie - wylicza "Parkiet".

Po 37 miesiącach członkostwa Polski w Unii Europejskiej nasze saldo rozliczeń ze Wspólnotą wyniosło prawie 28,7 mld zł. Unia przekazała nam ponad 58,3 mld zł, natomiast Polska wpłaciła w tym czasie do wspólnego budżetu prawie 29,5 mld zł.

- Te proporcje pod koniec 2008 roku będą lepsze, nawet 1 do 3 - mówi Artur Bartoszewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". - Wynika to z tego, że dopiero teraz zaczynają wpływać do Polski pieniądze przeznaczone na największe inwestycje infrastrukturalne - mówi.

Od początku uruchomienia programów operacyjnych na lata 2004-2006 beneficjenci otrzymali łącznie 15,8 mld zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, co stanowi ponad 48 proc. wszystkich pieniędzy w ramach polityki spójności. Większość pozostałych 52 proc. musimy wydać do końca 2008 r.

Jeszcze w tym roku, o ile Komisja Europejska zatwierdzi nasze programy operacyjne, Wspólnota przekaże nam ponad 5 mld zł na poczet nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

...............................................................

Polska otrzymała w czerwcu 2007 roku środki z Unii Europejskiej w wysokości 225,73 mln euro - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Jednocześnie Polska wpłaciła do budżetu UE 88,4 mln euro.
Po sześciu miesiącach 2007 roku do Polski z UE napłynęło 2.780,4 mln euro, a saldo wynosi 1.529,6 mln euro.


30.07.2007
MRR: w czerwcu wpłacono beneficjentom 926,8 mln zł z funduszy strukturalnych

W czerwcu do beneficjentów trafiło 926,8 mln zł z funduszy strukturalnych. Łącznie w II kwartale 2007 r. wypłacono 2,77 mld zł, czyli średnio w skali miesiąca ok. 924 mln zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Resort zanotował wzrost tempa refundacji na rzecz beneficjentów programów operacyjnych w porównaniu z I kwartałem 2007 r., kiedy to w skali miesiąca wydatkowano średnio ok. 800 mln zł.

Od uruchomienia programów operacyjnych 2004-2006, beneficjenci otrzymali łącznie 15,8 mld zł ze środków pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych, co stanowi ponad 48 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006.

Jak podaje MRR, wg stanu na koniec czerwca 2007 r., we wszystkich programach operacyjnych 2004-2006 wartość wnioskowanego wsparcia (dla programu) przekroczyła już 100 proc. alokacji z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

"Łączna wartość poprawnych formalnie wniosków złożonych przez beneficjentów od początku uruchomienia programów wyniosła na koniec czerwca 2007 r. ponad 73,1 mld zł, co stanowi 222,32 proc. alokacji na lata 2004-2006. Nabór wniosków prowadzony jest obecnie jedynie w działaniach, w których pozostały jeszcze środki do zakontraktowania - w czerwcu 2007 r. złożono wnioski jedynie w 30 działaniach na ok. 100 realizowanych" - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Łączna kwota środków z funduszy strukturalnych przekazanych beneficjentom z tytułu refundacji od początku realizacji programów operacyjnych do końca czerwca 2007 r. to 15,8 mld zł, co stanowi blisko 48 proc. alokacji z funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006.

W okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2007 r. wypłacono beneficjentom 2,8 mld zł, a więc ok. 9 proc. wszystkich dotychczasowych płatności oraz o ok. 400 mln zł więcej niż w I kwartale 2007 r.

Największych refundacji na rzecz beneficjentów w stosunku do przyznanej alokacji dokonano dotychczas w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich oraz w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na te programy wydatkowano odpowiednio 58,1 proc. oraz 55,4 proc. alokacji środków UE na cały okres programowania.


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/195.php on line 71

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/195.php on line 71