Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/197.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/197.php on line 4
ERASMUS KOŃCZY 20 LAT
Wielki piętnastowieczny teolog i humanista przez ostatnie dwadzieścia lat patronuje unijnemu programowi Erasmus


09.08.2007

Erazm z Rotterdamu - wielki piętnastowieczny teolog i humanista przez ostatnie dwadzieścia lat patronuje unijnemu programowi Erasmus. Dzięki niemu już półtora miliona studentów z 31 krajów Europy mogło studiować za granicą. Najwięcej młodych ludzi wybiera Francję i Hiszpanię. Z okazji dwudziestych urodzin „Erasmusa” rozmawialiśmy z trzema posłami, którzy w czasie studiów skorzystali z dobrodziejstw programu. Staraniem Parlamentu Unia zwiększyła od 2007 środki na program Erasmus.

Dla młodych ludzi z całej Europy, jednym z najbardziej interesujących przeżyć są spotkania z rówieśnikami z innych krajów. Belgijski socjalista, poseł Saïd El Khadraoui spędził w 1997 roku pięć miesięcy w Paryżu jako student. Takie doświadczenia bardzo wzbogacają. Sam poznałem wówczas przyjaciół na całe życie, mówi poseł. Erasmus nauczył mnie, jak ważna jest w życiu niezależność, dodaje Saïd El Khadraoui.

Podobne odczucia ma brytyjski poseł z grupy Zielonych, Alyn Smith. W latach dziewięćdziesiątych studiował w Heidelbergu w Niemczech. Mówi, że obok samych studiów, równie ważna część programu Erasmus stanowi kontakt z mieszanką ludzi z różnych krajów.

Kolejny były student Erasmusa, Włoch Giusto Catania z grupy Europejskiej Zielonej Lewicy podczas pobytu w Amsterdamie w 1995 roku zrozumiał, co sam podkreśla, wartość wymiany kulturowej i kulturalnej.

Program Erasmus na dobre zagościł w świadomości Europejczyków. Doczekał się nawet ekranizacji! Film "Smak życia" (“L’auberge espagnole”) opowiada historię siódemki studentów, którzy zamieszkali razem na czas rocznego stypendium w Barcelonie.

Dobra zabawa - dobra praca?

Większość młodych ludzi, którzy myślą o Erasmusie, zastanawia się, jak wyjazd na zagraniczne stypendium może pomóc im w dalszej karierze. Dla posła Alyn Smitha, kwestia nie pozostawia żadnych wątpliwości: "jestem pewny, że gdyby nie doświadczenie Erasmusa, nie byłbym dzisiaj posłem do Parlamentu Europejskiego."

Zdaniem Saïda El Khadraoui, Erasmus ukazuje przyszłym pracodawcom, że osoba posiada duże zdolności adaptacyjne. Takie dodatkowe doświadczenie daje niewątpliwie przewagę nad innymi kandydatami do pracy.

Erasmus tylko dla bogatych?

Mimo ogromnego sukcesu, wciąz największym problemem programu Erasmus pozostają stosunkowo wysokie koszty uczestnictwa, mimo unijnego wsparcia. Najnowsze statystyki mówią, iż ponad połowa studentów podaje trudności finansowe jako główną przeszkodę uniemożliwiającą skorzystanie z programu. Studenci biorący udział w programie mają w swoich krajach wyższy niż przeciętna status społeczno-ekonomiczny.

Obecnie dofinansowanie dla każdego studenta wynosi 150 euro miesięcznie - za mało, by mógł się utrzymać bez innego źródła przychodu - pieniędzy od rodziców czy oszczędności. Podczas ostatniej rundy negocjacji nad budżetem UE na lata 2007-2013, posłowie domagali się zwiększenia stawki do 300 euro. Udało się osiągnąć kompromis, dzięki któremu przez najbliższe sześć lat studenci będą dostawali 200 euro miesięcznie.

Erasmus w liczbach:

1,5 miliona studentów wzięło udział w programie
1465 urodził się Erazm z Rotterdamu
31 krajów uczestniczy w projekcie Erasmus
26,629 studentów Erasmusa studiowało w ubiegłym roku akademickim we Francji
3,1 miliarda euro przeznaczy UE na program w najbliższych sześciu latach
144,032 studentów skorzystało z Erasmusa w 2005 roku


...................................................................................................

CZY WIESZ :

Erazm z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus, właściwie Gerrit Gerritszoon [Gerhard Gerhardson], urodzony 27 października prawdopodobnie 1466 w Rotterdamie, zmarł 12 lipca 1536 w Bazylei), holenderski filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów odrodzenia, propagator kultury antycznej.

Erazm był nieślubnym synem katolickiego kapłana Rogera Gerarda i córki lekarza z Zevembergu. Wcześnie osierocony, wstąpił do klasztoru Augustianów, gdzie przebywał pięć lat. Następnie za pozwoleniem władz duchownych opuścił klasztor i został sekretarzem biskupa Henryka von Bergen w Cambrai. W 1495 wyjechał do Paryża, później do Anglii, gdzie zawarł przyjaźń z Tomaszem Morusem oraz interpretatorem Biblii, Johnem Coletem. W 1506 uzyskał doktorat z teologii w Turynie.

W swoich dziełach krytykował przywary społeczne, takie jak przekupstwo, hipokryzja, rozwiązłe obyczaje kleru. Najsławniejsza jego rozprawa Pochwała głupoty jest satyrą na ówczesne społeczeństwo. Był zwolennikiem irenizmu. Przeciwnik scholastyki.

W 1516 opracował pierwsze greckie wydanie Nowego Testamentu. Namawiał, aby Pismo Święte było czytane przez osoby świeckie w języku narodowym.

Opublikował krytyczne wydania dzieł klasyków: Arystotelesa, Cycerona, Seneki a także Ojców Kościoła: Ambrożego, Orygenesa, Augustyna.

Poglądy pedagogiczne Erazma charakteryzują się ciepłem i serdecznością względem dzieci i młodzieży. Sprzeciwiał się on szkole takiej jaka istniała, zwłaszcza surowemu traktowaniu uczniów przez nauczycieli. Nie podobały mu się również treści i metody nauki szkolnej. Uważał, że nauka w szkole ma być przyjemna dla dziecka, sprawiać radość, pociągać.

Według niego kształcenie powinno opierać się na językach klasycznych - łacinie i grece, a historia, geografia, matematyka stanowić powinny rolę służebną w stosunku do literatury.

Republikanizm - swoje poglądy zawarł w Adagiach (zbiorach korespondencji po łacinie), gdzie skrytykował szlachectwo bez cnoty, snobizm i godności duchowe bez pobożności oraz wiedzy, jak również demoralizację kleru. Krytykował instytucje monarchii dziedzicznej.

Pacyfizm - to niechęć do ustrojów monarchii. Uważał, że wojna jest sprzeczna z filozofią świata i występuje przeciwko naturze człowieka, który jest stworzony do życia w pokoju. Wojna niszczy prawa moralne, zasady religijne i wartości kulturalne. Dzielił wojny na sprawiedliwe - obronne i niesprawiedliwe - łupieżcze. Lud jednak miał prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa, ale żeby rozpocząć wojnę, potrzebna była zgoda parlamentu i ludu.

W większości jego dzieł można znaleźć wskazówki, czy pouczenia dydaktyczne. Do pedagogicznych prac należy zaliczyć:

O sposobie studiów - 1512
Rozmówki dla dzieci - 1518
O sposobie pisania listów - 1530
Cyceronianin czyli najlepszy sposób mówienia - 1528
Mowa o konieczności kształcenia chłopców zaraz od urodzenia w cnocie i naukach - 1529
O wytworności obyczajów chłopięcych - 1530

Znane dzieła:

Podręcznik żołnierza chrystusowego - 1503
Pochwała głupoty - 1509
O wolnej woli - 1524


ŹRÓDŁA : PARLAMENT EUROPEJSKI

http://www.europarl.europa.eu

WIĘCEJ o PROGRAMIE :

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/what_en.htmlWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/197.php on line 74

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/197.php on line 74