Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/202.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/202.php on line 4
EBOR SFINANSUJE INWESTYCJE W CZARNOBYLU


09.08.2007

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sfinansuje dwa duże projekty na terenie elektrowni nuklearnej w Czarnobylu, zakładające zaprojektowanie i budowę nowej, bezpiecznej osłony dla uszkodzonego w 1986 r. reaktora nr 4 oraz dokończenie budowy przejściowego składu dla zużytego paliwa nuklearnego z reaktorów 1-3.

Jak poinformował bank w środowym komunikacie, na realizację pierwszego z projektów zgromadzono wstępnie 330 mln euro. Na sumę tę złożyły się rządy kilkunastu państw, w tym Polski. Zgromadzenie środków na budowę nowej osłony umożliwi demontaż uszkodzonego reaktora i jego starej, nieszczelnej osłony.

Na realizację pierwszej fazy drugiego projektu EBOR zgromadził 34 mln euro. Projekt budowy zbiornika na odpady nuklearne z reaktorów 1-3 został przyjęty w 2000 r. jako element planowanego wyłączania elektrowni z użytku.

Dzięki funduszom EBOR-u władze ukraińskie będą mogły podpisać umowy z wykonawcami obu projektów.

Z inicjatywy państw G7, EBOR ustanowił w 1993 r. specjalny fundusz (tzw. Nuclear Safety Account) z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa elektrowni nuklearnych w państwach post- komunistycznych. Na fundusz składają się wpłaty UE i 14 państw zachodnich.

Od 1997 r. EBOR na wniosek G7 i UE zarządza międzynarodowym programem pomocy dla Czarnobyla realizowanym poprzez dwa fundusze (Nuclear Safety Account oraz Chernobyl Shelter Fund). Program realizowany jest we współpracy z władzami Ukrainy.


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/202.php on line 29

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/202.php on line 29