Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/208.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/208.php on line 4
PROGRAM KULTURA (2007-2013) – edycja 2008 ogłoszona!


16.08.2007

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o granty w edycji 2008
Programu Kultura (2007-2013).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie współpracy kulturalnej na poziomie europejskim i wzmacnianie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym. Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:

W swoich poszczególnych obszarach Program wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia;

Obszar I: Granty na międzynarodowe projekty kulturalne:

1.1. Projekty długoterminowe (3-5 lat) – termin: 31 października 2007 r.
1.2.1. Projekty krótkoterminowe (max. 24 miesiące) – termin: 31 października 2007 r.
1.2.2. Projekty tłumaczeniowe – terminy: 1 października 2007 r., 1 kwietnia 2008 r.
1.3. Projekty w państwach trzecich (w Indiach i Chinach) – termin: 1 października 2007 r.

Obszar II: Granty na bieżącą działalność podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim – termin: 5 listopada 2007 r.

Obszar III: Wspieranie badań i analiz nt. sektora kultury – termin: 1 października 2007 r.

Wszystkie informacje nt. konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronach:

Punktu Kontaktowego ds. Kultury,
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych w Brukseli.
ŹRÓDŁA : UKIE

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/5093218C3D18CA48C1257336004B8441?Open

Punkt KontaktowY ds. Kultury,
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych w Brukseli.Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/208.php on line 54

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/208.php on line 54