Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/213.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/213.php on line 4
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA WE WRZEŚNIU


18.08.2007

Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze" odbędą się w dwa weekendy września we wszystkich regionach Polski.

W dniach od 8-9 września oraz 15-16 września, obchodzone będą Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) - poinformował Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, koordynator tych obchodów.
Zgodnie z hasłem tegorocznych EDD "Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze" tematy imprez obejmą wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymowania, wędrowania i to zarówno w wymiarze rzeczywistym, jak i duchowym.

Organizatorzy zapewniają w te świąteczne dni kultury bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, które na co dzień są niedostępne, lub do których wstęp wiąże się z opłatami; proponują uczestnikom wiele atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, promują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Ideą obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest rozbudzenie wrażliwości na sprawy ochrony zabytków i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.
Patronat honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mające na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa z ramienia Rady Europy jest od 2006 r. europejska federacja stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii, podczas II Konferencji Rady Europy z udziałem europejskich ministrów odpowiedzialnych za Dziedzictwo Architektury.

DNI DZIEDZICTWA NA LUBELSZCZYŹNIE

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, jako jeden z oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, wzorem lat ubiegłych jest koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa lubelskiego. W ramach wiodącego tematu na terenie Lubelszczyzny proponuje zapoznanie się z fragmentem historycznego traktu Kraków –Lublin – Wilno.

W miejscowościach leżących na szlaku lub w jego pobliżu (Bełżyce, Kaznów, Kock, Kolechowice, Lublin, Łomazy, Ostrów Lubelski, Parczew, Radzyń Podlaski, Urzędów) odbędą się różnorodne imprezy mające na celu poszerzenie wiedzy lokalnych społeczności na temat ich własnego dziedzictwa kulturowego oraz stwarzające możliwość lepszego poznania zabytkowych obiektów. Uczestnictwo w EDD ma podnosić poziom edukacji historycznej i kulturalnej odwołującej się do wspólnego dziedzictwa.

W ramach obchodów przewidziano wiele atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, inscenizacje, spotkania z artystami, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych.

Na terenie Lublina zadeklarowały współpracę przy organizacji tegorocznych obchodów następujące instytucje: Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Muzeum Lubelskie , Muzeum Wsi Lubelskiej, kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, zgromadzenia sióstr urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, zgromadzenie oo. dominikanów w Lublinie, Centrum Kultury, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lubelskie Stowarzyszenie Turystyki Kulturowej „Zachód – Wschód”.

Kluczowym punktem obchodów EDD będzie konferencja popularnonaukowa zorganizowana w Trybunale Koronnym 13 września, poprzedzona uroczystym otwarciem obchodów EDD 2007 na Lubelszczyźnie przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublina.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa plenerowa historycznych planów Lublina, po raz pierwszy prezentowana szerokiej publiczności.

W ramach imprez towarzyszących, na terenie Lublina przewidziane jest m. in. nieodpłatne oprowadzanie po zabytkach związanych z traktem Kraków – Lublin - Wilno.

WIĘCEJ INFORMACJI :

Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków
w Lublinie
20-113 Lublin
ul. Archidiakońska 4
tel.: 081 743-62-24
fax: 081 743-70-88

WITRYNA INTERNETOWA

.........................................................

CZY WIESZ : RADA EUROPY

Rada Europy, założona w 1949 roku, jest najstarszą organizacją polityczną na Kontynencie, która:

Rada Europy została utworzona, aby:

Od 1989 roku główne zadania Rady Europy to:

Cele polityczne

Wiedeński Szczyt Rady Europy w październiku 1993 roku wyznaczył nowe cele polityczne. Głowy państw i szefowie rządów powierzyli Radzie Europy rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i rządach prawa. Bezpieczeństwo demokratyczne jest istotnym uzupełnieniem bezpieczeństwa militarnego i warunkiem koniecznym stabilizacji i pokoju na Kontynencie.

W czasie Drugiego Szczytu w Strasburgu w październiku 1997 roku, głowy państw i szefowie rządów przyjęli plan działania, którego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli oraz wartości demokratyczne i zróżnicowanie kulturowe.

Trzeci Szczyt Rady Europy głów państw i szefów rządów, który miał miejsce w Warszawie 16 i 17 maja 2005 roku, zakończył się przyjęciem deklaracji politycznej oraz planu działania wytyczającego główne zadania dla Rady Europy na najbliższe lata:

Obecnie Organizacja nadal rozwija się, rozszerzając jednocześnie monitoring, aby zagwarantować poszanowanie przez wszystkie państwa członkowskie zobowiązań przyjętych wraz z uzyskaniem członkostwa.

Jak działa Rada

Głównymi organami i instytucjami Rady Europy są:

Budżet zwyczajny

W 2007 roku: 197 214 100euro.

Wybrane osiągnięcia praktyczne


ŹRÓDŁA

Rada Europy
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w LublinieWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/213.php on line 122

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/213.php on line 122