Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/214.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/214.php on line 4
KONKURS UE: TWORZENIE i BADANIE EUROPEJSKIM RAM KWALIFIKACJI


20.08.2007

Do 31 sierpnia 2007 można składać w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury wnioski o dotacje na działania dotyczące tworzenia i badania Europejskich Ram Kwalifikacji, w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji (Award of grants for actions to develop and test the European Qualifications Framework, including national and sectoral qualifications frameworks) w ramach Programu Uczenie się przez całe życie.

Planowane jest przyznanie dotacji około 10-15 wnioskom dotyczącym projektów, w które zaangażowani są uczestnicy z jak największej liczby krajów i sektorów:

O dotację mogą się ubiegać zwłaszcza konsorcja organizacji europejskich, krajowych, regionalnych i sektorowych, w tym m.in. ministerstwa, organy zajmujące się kwalifikacjami, stowarzyszenia sektorowe, partnerzy społeczni oraz inne zainteresowane strony zaangażowane w systemy kwalifikacji i pełniące w tych systemach określoną rolę. Wnioskodawcy powinni posiadać umocowanie demokratyczne wymagane z punktu widzenia sektora, rynku pracy lub systemu/ systemów edukacji i szkolenia, mających korzystać z ich projektów.

Wnioski o finansowanie mogą być składane wyłącznie przez konsorcja składające się z organizacji skupiających co najmniej pięć państw (państwa członkowskie UE 27, państwa należące do EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja).

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 2 mln euro. Pomoc finansowa Komisji nie może przekraczać 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Przewiduje się, że wysokość dotacji będzie wynosić od 50 tys. do 200 tys. euro.

Działania muszą się rozpocząć najpóźniej w połowie lutego 2008 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie DG ds. Edukacji i Kultury.


ŹRÓDŁA

NGO
UKIE
DG ds. Edukacji i Kultury.Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/214.php on line 40

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/214.php on line 40