Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/215.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/215.php on line 4
PROGRAM MŁODZIEŻ w DZIAŁANIU


20.08.2007

Do 1 września 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w tym programie, w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją Programu Młodzież w Działaniu.

Program Młodzież w Działaniu to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Program rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Bazuje na doświadczeniach jego wcześniejszych edycji: Programów MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.

W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Ogólne cele Programu:

Ogólne cele Programu uzupełniają cele w innych dziedzinach działalności wspólnotowej, szczególnie w dziedzinie uczenia się przez całe życie, w tym szkolenia zawodowego oraz kształcenia formalnego i pozaformalnego, jak również w innych dziedzinach, takich jak kultura, sport i zatrudnienie.


Akcja 1. Młodzież dla Europy -
ma na celu na celu wzmocnienie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży poprzez wsparcie wymiany młodzieży, mobilności oraz inicjatyw i projektów młodzieżowych. Młodzież dla Europy promuje mobilność młodych ludzi poprzez wspieranie wymiany młodzieży, oraz wzajemne zrozumienie młodzieży oraz postawę obywatelską poprzez wspieranie inicjatyw młodzieży oraz działań związanych z ich uczestnictwem w życiu demokratycznym.

Akcja 2. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) -
umożliwia osobom w wieku od 18 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Wolontariat odbywa się w kraju innym od miejsca zamieszkania. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Wolontariat Europejski to Akcja 2 z pięciu akcji Programu Młodzież w Działaniu.

Akcja 3.1 Współpraca z Sąsiadującymi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej -
promuje wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich.

Akcja 4.3 Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych -
promuje wymianę, współpracę i szkolenia młodzieży oraz wspiera przygotowywanie projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży -
wspiera europejską współpracę w dziedzinie młodzieży poprzez stworzenie zorganizowanego dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami działań na rzecz młodzieży, w szczególności pomiędzy samą młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych a decydentami politycznymi. Działania obejmują spotkania młodzieżowe organizowane przez państwa członkowskie sprawujące przewodnictwo w UE oraz spotkania młodzieżowe na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym przygotowujące do tych wydarzeń.


Przewodnik po Programie "Młodzież w Działaniu" /PDF/


ŹRÓDŁA

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU http://www.mlodziez.org.pl/index.php
NGO
UKIEWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/215.php on line 76

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/215.php on line 76