Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/218.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/218.php on line 4
FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY ZDRÓJ
FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW w NOWYM SĄCZU


01.09.2007

"EUROPA - KRYZYS, ZMIANY CZY SZANSE?" to motto tegorocznego Forum Ekonomicznego, odbywającego się od 5 do 8 września w Krynicy Zdrój. Organizowane pod auspicjami Fundacji Instytut Studiów Wschodnich Forum cieszy się opinią jednego z najbardziej prestiżowych spotkań służących wymianie poglądów w tej części Europy.
Weźmie w nim udział ponad 1600 przedstawicieli świata polityki, gospodarki i nauki z przeszło 60 państw – w tym aż trzech Komisarzy Komisji Europejskiej. Partnerem instytucjonalnym tegorocznego Forum jest Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, która 6 września organizuje dwa panele dyskusyjne w ramach ścieżki tematycznej "Unia Europejska i jej sąsiedzi".

"TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY" to motto Forum Ekonomicznego Młodych Liderów odbywającego się od 4 do 8 września w Nowym Sączu programu partnerskiego krynickiego Forum. Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu “Młodzież w Działaniu”.
Weźmie w nim udział udział ponad 200 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów. Forum będzie miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematyka Forum poświęcona będzie tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we współczesnym świecie. Ponadto poruszane będą tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, mobilności młodych pracowników.

Forum w Krynicy Zdrój / www.forum-ekonomiczne.pl

Uczestnicy pierwszego z nich – "Unia Europejska i Bałkany – jak przyspieszyć integrację?" – będą starali się zidentyfikować przeszkody, jakie napotykają państwa tego regionu na swej "drodze do Europy".
Panel otworzy gość specjalny - Danuta Hübner, Komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej.
Do uczestnictwa w panelu zostali zaproszeni następujący prelegenci: George Vassiliou – były Prezydent Republiki Cypru, były Główny Negocjator członkostwa Republiki Cypru w UE; Jan Truszczyński – Komisja Europejska, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia; Gerald Knaus - Przewodniczący European Stability Initiative (Berlin/Stambuł); Aleksandar Mitić – Główny Analityk, Instytut 4S (Serbia).
Moderatorem panelu będzie Dominika Cosić, brukselska korespondentka tygodnika "Wprost", a komentatorem - Nebojša Koharović, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce.
Kolejny panel Komisji Europejskiej to "Perspektywy gospodarki Rosji a interesy Europy". Osią dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać partnerstwo gospodarcze Unii Europejskiej i jej największego sąsiada.

Debaty związane z Unią Europejską zajmują poczesne miejsce w programie tegorocznego Forum, co najlepiej obrazuje wyjątkowo liczna obecność przedstawicieli Komisji Europejskiej w Krynicy. Wice-Przewodniczący Komisji Günter Verheugen wygłosi przemówienie w ramach sesji plenarnej "Konkurencyjność Europy w zglobalizowanym świecie", Danuta Hübner weźmie udział m. in. w dyskusji "Europa - kryzys, zmiany czy szanse?" oraz w panelu poświęconym inwestycjom zagranicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, a Komisarz ds. budżetu Dalia Grybauskaite będzie gościem debaty "Europejskie dylematy. Jaka przyszłość dla Europy?" Panel "Debata na temat przyszłości Konstytucji Europejskiej" z udziałem m. in. członka Parlamentu Europejskiego Elmara Broka poprowadzi Róża Thun, Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

Forum w Nowym Sączu / www.forum-leaders.eu

Forum będzie płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy wezmą udział w obradach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmować będzie dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdę akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum będzie przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, działacze gospodarczy, liderzy ruchów społecznych. Panelistami Forum będą min.:

Afanasjew Jurij (Były Prezydent, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Alasanija Giuli (Rektor Czarnomorskiego Międzynarodowego Uniwersytetu), Aleskerow Walech (Wiceprzewodniczący, Parlament Azerbejdżanu) Baramidze Giorgi (Wicepremier Gruzji), Buzek Jerzy (były Premier RP), Canas Vitalino (Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Parlamentu Portugalii), Gapes Michael (Przewodniczący, Komitet Spraw Zagranicznych, Izba Gmin Wielkiej Brytanii) , Gilowska Zyta (Wicepremier, Minister, Ministerstwo Finansów), Giuliani Jean-Dominique (Prezes Fundacji Schumana), Grybauskaite Dalia (Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego), Hübner Danuta (Komisarz UE ds. polityki regionalnej), Kluza Stanisław (Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego), Kwaśniewski Aleksander (Prezydent RP w latach 1995-2005), Lewandowski Janusz (Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, Parlament Europejski), Milinkiewicz Aleksander (lider Ruchu Za Wolność, Białoruś), Morel Pierre (Specjalny Przedstawiciel UE na państwa Azji Centralnej), Neverovic Jaroslav (Wiceminister Spraw Zagranicznych Litwy), Płażyński Maciej (Wicemarszałek, Senat Rzeczypospolitej Polskiej), Radziwiłł Dominik (Prezes Zarządu, BOT Górnictwo i Energetyka SA), Rosca Iurie (Wiceprzewodniczący Parlamentu Mołdawii), Rosenberg Christoph (Przedstaw. Międzynar. Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Państwa Bałtyckie), Sampaio Jorge (były Prezydent Portugalii), Selten Reinhard (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii), Szengelija Kaha (Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nauki, Kultury i Sportu, Parlament Gruzji), Torkunow Anatolij (Rektor Moskiewskiego Instytutu Państwowego Stosunków Międzynarodowych), Unger Leopold (publicysta), Vassiliou George (Były Prezydent Republiki Cypru) Verheugen Gunter (Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej), Ludwik Wiśniewski (Dominikanin. Założył Akademię Złota 9, szkołę obywatelską dla młodzieży), Zalewski Paweł (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Sejm RP.) , Zięba Maciej (Dyrektor, Instytut Tertio Millennio.) , Zorrinho Carlos (Narodowy Koordynator Strategii lizbońskiej w Portugalii).


ŹRÓDŁA

www.forum-ekonomiczne.pl
www.forum-leaders.euWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/218.php on line 52

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/218.php on line 52