Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/220.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/220.php on line 4
PIĘĆ PIERWSZYCH PROGRAMÓW


06.09.2007

Komisarz Danuta Hübner podpisała w Krynicy pięć pierwszych programów operacyjnych na lata 2007–2013 dla polskich regionów. Programy te opiewają na ogólną kwotę 6,7 mld euro, co odpowiada ok. 10% całkowitych środków przyznanych Polsce, na najbliższe lata, w ramach polityki spójności.

- Negocjacje z Komisją Europejską zakończyły się sukcesem. Wdrażanie tych programów jest głównym wyzwaniem dla tych regionów. - powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner na czwartkowej konferencji prasowej w Krynicy. Zatwierdzone programy zostały przygotowane przez województwa: dolnośląskie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej łącznie 21 programów operacyjnych. Szesnaście z nich ma charakter regionalny - są przygotowywane i będą realizowane przez poszczególne województwa, zgodnie z priorytetami nakreślonymi przez Unię Europejską. Na ten cel zostanie przeznaczonych 16,5 mld euro z funduszy unijnych.

Pięć programów ma charakter krajowy. Największy z nich to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na który zostanie przeznaczone blisko 28 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Kolejny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - otrzyma wsparcie w wysokości blisko 10 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe programy operacyjne to: Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro), Rozwój Polski Wschodniej (2.27 mld euro) i Pomoc Techniczna (517 mln euro).

Komisarz Hübner poinformowała, że Polska negocjuje z Komisją Europejską 11 programów regionalnych i 5 krajowych. Powinny one zostać zatwierdzone przed końcem października.

Więcej informacji na temat polityki spójności w Polsce oraz podsumowania polskich programów operacyjnych można znaleźć w specjalnym serwisie na stronie DG ds. polityki regionalnej.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/poland/index_en.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/220.php on line 33

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/220.php on line 33