Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/223.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/223.php on line 4
DOBRE PROGNOZY DLA POLSKI
WZROST PKB DO 6,5%


11.09.2007

Średniookresowa prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej dla UE: prognoza wzrostu PKB dla Polski podniesiona do 6,5% w 2007 r.

11 września br., Komisja Europejska opublikowała średniookresową prognozę gospodarczą dla UE. W oparciu o aktualne dane strefy euro oraz siedmiu największych państw członkowskich, w tym Polski (która wspólnie z Francją, Niemcami, Włochami, Holandią, Hiszpanią i Wielką Brytanią wytwarza ponad 80% unijnego PKB), Komisja Europejska przewiduje, że w 2007 roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,8% dla UE i 2,5% dla strefy euro (prognozy te zostały zrewidowane w dół z, odpowiednio, 2,9% oraz 2,6%.

Według przewidywań Komisji, PKB Polski wzrośnie w bieżącym roku do 6,5%, a nie, jak prognozowano wiosną – 6,1%. Wynika to z uzyskanych lepszych niż przewidywano wyników gospodarczych w drugim kwartale b.r. oraz pozytywnej prognozy na przyszłość. W drugim kwartale wzrost PKB w Polsce wyniósł 1,7%, w trzecim kwartale wyniesie 1,2%, a w czwartym – 1,3 PKB, uważa Komisja.

W części raportu dotyczącej Polski, KE pisze o „prężnym wzroście gospodarczym” kraju: „zdaniem KE, motorem napędzającym tak wysoki wzrost pozostaje popyt wewnętrzny. Wśród decydujących czynników KE wymienia wzrost konsumpcji, wspierany przez zmniejszenie obciążeń podatkowych i poprawę sytuacji na rynku pracy. Komisja chwali Polskę za wzrost zatrudnienia między pierwszym a drugim kwartałem o 1,2 proc. i obniżenie stopy bezrobocia do 9,6 proc. (według statystyk stosowanych przez KE, które różnią się od statystyk polskich z powodu innej metodologii). To oznacza, że blisko 300 tys. osób znalazło pracę - odnotowuje z zadowoleniem KE. - Poprawa sytuacji będzie następowała nadal, choć w wolniejszym tempie", Michał Kot, Europap, 11.09.2007, godz. 11.49.. Jednak, jak wskazuje raport KE, spowodowało to rozbudzenie oczekiwań płacowych, co może stać się jednym z elementów presji inflacyjnej i przewiduje w 2007 r. inflację w wysokości 2,4% (również w wyniku rosnących cen żywności oraz paliw).

Jak mówi raport, wzrost gospodarczy Unii będzie nadal wspierany przez silne podstawy UE oraz sprzyjającą sytuację na świecie.

Raport Komisji stwierdza również, że obecnie oczekuje się nieco szybszego niż przewidywano wiosną wzrostu gospodarki światowej dzięki temu m.in., że silniejszy wzrost gospodarek wschodnich, głównie Chin, znacznie zrównoważył malejącą tendencję rozwoju gospodarki amerykańskiej.

Tekst raportu okresowego Komisji Europejskiej dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/economy_finance/...


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/economy_finance/...Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/223.php on line 35

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/223.php on line 35