Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/224.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/224.php on line 4
STOSOWANIE PRAWA UE TO OCHRONA OBYWATELI i PRZEDSIĘBIORSTW
PROPOZYCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ


11.09.2007

Komisja proponuje: lepsze stosowanie prawa UE to ochrona interesów obywateli i przedsiębiorstw

Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu kilka propozycji dotyczących poprawy stosowania prawa wspólnotowego. Jednym z celów jej priorytetowego programu lepszego stanowienia prawa jest skuteczniejsze stosowanie prawa UE i szybsze rozpatrywanie skarg od obywateli i przedsiębiorstw.

Aby w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie Europa wciąż mogła być konkurencyjna, nowe przepisy powinny spełniać oczekiwania obywateli i przedsiębiorców. W związku z tym Komisja, jako strażnik traktatów, zaproponowała program ulepszeń.

Celem jest ustalenie przy pomocy różnych instrumentów, jakie problemy ze stosowaniem prawa występują podczas przygotowywania nowych aktów prawnych lub zmieniania już istniejących. Państwa członkowskie mają lepiej informować obywateli i przedsiębiorstwa oraz rozwiązywać ich problemy.

Sama Komisja podejmuje się lepiej zapobiegać problemom, działać bardziej skutecznie poprzez częstsze podejmowanie decyzji i ustalać priorytety w prowadzonych przez siebie postępowaniach, a także stosować i egzekwować prawo w sposób bardziej przejrzysty.

Proponuje też zacieśnienie współpracy Komisji, Parlamentu i Rady przy strategicznym planowaniu i kontroli wyników procesu wprowadzania w życie, stosowania i egzekwowania prawodawstwa wspólnotowego.

Jak powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, „polityka UE powinna zaspokajać potrzeby obywateli i przedsiębiorstw UE oraz kierować się ich interesem. Cele prawodawstwa wspólnotowego, którego zadaniem jest realizacja różnych strategii politycznych UE, można osiągnąć tylko pod warunkiem właściwego stosowania.

Jako strażnik traktatów Komisja musi jeszcze skuteczniej niż dotąd gwarantować stosowanie tego prawodawstwa przez państwa członkowskie. Przyjęte dziś propozycje podkreślają konieczność współpracy instytucji UE i państw członkowskich, dzięki której lepsze stanowienie prawa obejmie cały proces legislacyjny.

Stosowanie prawa wspólnotowego powinno być priorytetem wszystkich państw członkowskich. W przypadku problemów ewentualne skargi powinny być rozpatrywane szybciej i bardziej skutecznie niż dotychczas".


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/economy_finance/...Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/224.php on line 35

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/224.php on line 35