Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/226.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/226.php on line 4
MILE i FUNTY POZOSTANĄ NA WYSPACH
W WIELKIEJ BRYTANII POZOSTAJĄ JEDNOSTKI IMPERIALNE


11.09.2007

Brytyjczycy nadal będą mogli mierzyć odległości w milach i zamawiać w pubie półkwartę piwa. Wsłuchując się w głos brytyjskiej opinii publicznej, Komisja Europejska zgodziła się we wtorek na zachowanie obowiązującego na Wyspach imperialnego systemu miar.

"Chodzi o szacunek dla kultury i tradycji Wielkiej Brytanii, a także Irlandii, które są ważne dla Komisji Europejskiej" - tłumaczył komisarz ds. przemysłu Guenter Verheugen.

KE zaproponowała, by kraje członkowskie zgodziły się na bezterminowe stosowanie w Wielkiej Brytanii i Irlandii tzw. jednostek imperialnych. Według dotychczas obowiązującego kalendarza ulgowe traktowanie tych krajów miało się zakończyć w 2009 roku, ponieważ unijna dyrektywa z 1979 roku zakłada docelowo pełną zgodność z uznanym powszechnie na świecie systemem metrycznym (SI).

Tymczasem na Wyspach piwo w pubach zamawia się powszechnie w półkwartach (albo pintach, od ang. pint - 0,568 litra), a ograniczenia prędkości na drogach podaje w milach (1609,3 m). Godząc się z tą rzeczywistością, KE uznała, że reguły unijnego rynku wewnętrznego nie stoją na przeszkodzie, by także w sklepach spożywczych dalej kupować towary na funty (454 g) i uncje (1/16 funta), a długość mierzyć w calach (25,4 mm), stopach (0,3 m) i jardach (0,91 m). O ile oczywiście jednocześnie podaje się miary w systemie metrycznym.

Obowiązek przejścia na system metryczny był na Wyspach pożywką dla radykalnych eurosceptyków, wspieranych przez zawsze gotowe do krytyki Brukseli brukowce. Komisja Europejska zaprzecza jednak, by jej propozycja miała jakikolwiek związek z ewentualnym referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie nowego traktatu UE, którego wynik mógłby pogrzebać szanse na ratyfikację i przyjęcie tego dokumentu.

Brytyjski rząd z zadowoleniem powitał "dobrą wiadomość z Brukseli", ciesząc się z rezultatów "bliskiej współpracy" z Komisją Europejską.


ED-Lublin przypomina zatem podstawowe informacje :

JEDNOSTKI DŁUGOŚCI

1 cal (inch) [in] = 3 barleycorns (3 ziarna jęczmienia) = 25,4 mm (cal międzynarodowy)
1 stopa (foot) [ft] = 12 cali = 0,3048 m
1 jard (yard) [yd] = 3 stopy = 0,9144 m
1 pręt pole, perch lub rod [rd] = 5,5 jarda = 5,0292 m
1 chain = 4 rods = 20,1168 m
1 furlong = 10 chains = 660 stóp = 201,168 m
1 mila (mile) = 8 furlongów = 1609,344 m
1 liga (league) = 3 mile = 4828,032 m

W USA stopa bywa też nazywana stopą międzynarodową, dla odróżnienia od innej stosowanej jednostki - stopy geodezyjnej: 1 stopa geodezyjna = 1,000002 stopy międzynarodowej = 0,3048006096 m

JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI

Substancje płynne lub mokre (wet)

1 fluid ounce uncja płynu = 28,413 ml (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
1 gill = 5 fluid ounces uncje płynu
1 cup = 2 gills
1 pinta pint = 2 cups = 4 gills = 20 fluid ounces = 0,568261 l (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
1 kwarta quart
1 brytyjska kwarta UK quart = 2 UK pint = 40 UK fluid ounces
1 amerykańska kwarta US quart = 32 US fluid ounces
1 galon gallon = 4 kwarty

Substancje suche (dry)

1 peck = 2 galony
1 kenning = 2 pecks
1 buszel bushel = 8 galonów = 4 pecks = 2 kennings
1 quarter = 8 buszli

Istnieją różnice między jednostkami w Wielkiej Brytanii ("UK") i w USA - np.

1 UK fluid ounce = 0,961 US fluid ounce = 28,4125 ml
1 US fluid ounce = 1,041 UK fluid ounces = 29,5735 ml
1 UK pint = 0,568261285251 l
1 US pint = 0,682453021720 l
1 US gallon = 0,832674583 UK gallon = 3,785411784 l
1 UK gallon = 1,200949351 US gallon = 4,546087824 l

JEDNOSTKI MASY

1 grain = 0,06479891 g ~= 65 mg
1 dram [dr] = 27 i 11/32 grains
1 uncja (ounce) [oz] = 16 drams
1 funt (pound) [lb] = 16 uncji = 256 drams = 7000 grains = 454 g
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
1 quarter = 2 stones = 28 pounds = 12,7 kg
1 hundredweight = 4 quarters = 112 pounds = 50,8 kg
1 UK ton = 1 US long ton = 20 hundredweight = 2240 pounds = 1016 kg
1 US ton (short ton) = 2000 pounds = 907 kg

JEDNOSTKI TEMPERATURY

1 stopień Fahrenheita °F. Wzór przeliczeniowy na stopnie Celsjusza: jeśli F to temperatura w stopniach Fahrenheita a C w stopniach Celsjusza, to:

F = 1,8 ( C + 40 ) - 40
C = (( F + 40 ) / 1,8 ) - 40
ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/226.php on line 96

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/226.php on line 96