Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/227.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/227.php on line 4
JAKI BUDŻET DLA EUROPY ?
PUBLICZNE KONSULTACJE W SPRAWIE FINASÓW UE


17.09.2007

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie przyszłości zasobów finansowych Unii. Ich wynik będzie miały wpływ na kształt prac nad przeglądem budżetu w latach 2008–2009.

Reformowanie budżetu – zmienianie Europy – to tytuł i myśl przewodnia przyjętego 12 września br. dokumentu konsultacyjnego, który ma pomóc Komisji w odpowiedzi na podstawowe pytania o przyszłe zasoby finansowe Unii. Unia, by sprostać wyzwaniom globalizacji, musi bliżej przyjrzeć się swoim priorytetom i kierunkom wydatkowania w nadchodzącej dekadzie i dalszej przyszłości. Równie ważne są pytania o techniczną stronę budżetu i zasady dotyczące źródła dochodów, które powinny jak najlepiej odzwierciedlać cele bieżącej polityki.

Dokument konsultacyjny powstał z inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso i komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Dalii Grybauskaitė. Ma on być pierwszym krokiem na drodze ku kompleksowej reformie wydatków i dochodów UE, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w maju 2006 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

To początek otwartej debaty na temat priorytetów w wydatkach, co oznacza również pozbawioną tabu debatę na temat polityki UE – oświadczył Barroso. Według przewodniczącego Komisji jedna z kluczowych kwestii to precyzyjne określenie obszarów działalności UE, w których powinno się skupić wydatki, aby zbudować Europę sukcesu. Równie ważne pytanie dotyczy zachowania Unii w dobie globalizacji – jak można wykorzystać ten proces, aby pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy? Wreszcie, jak stworzyć gospodarkę wytwarzającą niewielkie ilości zanieczyszczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i konkurencyjności dostaw energii? - To nasza szansa, by zacząć zupełnie od nowa – jak dodał Barroso – i przyjrzeć się, na co UE będzie musiała przeznaczać wydatki w najbliższych latach i skąd będą pochodzić potrzebne pieniądze.

Komisarz Grybauskaitė zaprosiła wszystkie zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim do wzięcia udziału w otwartej debacie na temat przyszłych wyzwań i kategorii wydatkowania. - Konsultacje te, rozpoczęte przez Komisję bez jakichkolwiek warunków wstępnych, powinny przygotować grunt do osiągnięcia nowego porozumienia na temat przyszłych priorytetowych obszarów polityki oraz sposobu ich finansowania – powiedziała. - Każde euro wydane na poziomie UE powinno przynosić maksymalne korzyści obywatelom Europy i podatnikom.

Prace w Komisji nad przeglądem budżetu już trwają. W maju tego roku przyjęto czwarte sprawozdanie w sprawie spójności, które omawia postępy w zakresie zmniejszania dysproporcji w rozwoju regionów Unii Europejskiej. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ocena stanu Wspólnej Polityki Rolnej, przeglądowi zostaną poddane także inne obszary polityki UE. Ponadto Komisja rozpoczęła szereg badań horyzontalnych i sektorowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych, które mają być ukończone wiosną 2008 r.

Dokument konsultacyjny ma na celu uporządkowanie debaty nad reformą budżetu i precyzyjne określenie jej najważniejszych aspektów. Podstawowe pytania są następujące:

Wszelkie uwagi dotyczące procesu konsultacji należy przesyłać na adres: budget-review@ec.europa.eu do 15 kwietnia 2008 r. Zostaną one opublikowane na stronie http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm, na której znaleźć można sam dokument konsultacyjny oraz inne przydatne informacje dotyczące finansów UE.

Po zakończeniu konsultacji Komisja przedstawi propozycję przeglądu budżetu w okresie 2008–2009.

...............................

Dokument stanowiący punkt wyjścia dla procesu konsultacji,
w wersji polskiej, można pobrać także tutaj [307 KB] .
ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/227.php on line 53

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/227.php on line 53