Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/229.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/229.php on line 4
BEZPIECZNIEJSZY INTERNET - KONKURS UE


18.09.2007

Do 22 października 2007 można składać w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów wnioski o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu „Bezpieczniejszy Internet plus” (Safer Internet plus).

Nabór obejmuje działania:

1. Zwalczanie nielegalnych treści
1.1. Zintegrowana sieć: numery interwencyjne pozwalające na zgłaszanie nielegalnych treści
1.2. Zintegrowana sieć: koordynator numeru interwencyjnego
1.3. Projekty celowe: wzmocnienie analizy nielegalnego materiału przez organy egzekwowania prawa
1.4. Sieć tematyczna: ułatwianie współpracy między organami egzekwowania prawa w Europie i na arenie międzynarodowej
3. Promowanie bezpieczniejszego otoczenia
3.1. Sieć tematyczna: sieć organizacji pozarządowych dla ochrony dzieci w Internecie
4. Podnoszenie świadomości
4.1. Zintegrowana sieć: ośrodki odpowiedzialne za podnoszenie świadomości
4.2. Zintegrowana sieć: koordynator ośrodka odpowiedzialnego za podnoszenie świadomości
4.3. Zintegrowana sieć: telefoniczne linie zaufania, gdzie dzieci mogą zgłosić obawy związane z nielegalnymi albo szkodliwymi treściami oraz nieprzyjemne i wywołujące strach doświadczenia związane z używaniem technologii sieciowych.

O grant mogą się ubiegać wszystkie osoby prawne z 27 krajów Unii Europejskiej, a także osoby prawne mające siedzibę w państwach EFTA, które są stronami Porozumienia EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

Całkowity budżet programu na 2007 r. wynosi 11,51 mln euro.

.......................................

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów poświęconej programowi.ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/229.php on line 48

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/229.php on line 48