Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/230.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/230.php on line 4
WSPÓLNE PROCEDURY DEPORTACYJNE
CORAZ BLIŻEJ UJEDNOLICENIA PRZEPISÓW DLA CAŁEJ UE


19.09.2007

Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia ujednoliconych przepisów, które pozwolą skuteczniej zmierzyć się z problemem nielegalnej imigracji. W środę, 12 września posłowie z parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich przyjęli z pewnymi poprawkami projekt dyrektywy regulującej odsyłanie nielegalnych imigrantów. Dyrektywa przewiduje deportację najpóźniej 18 miesięcy po zatrzymaniu. W uzasadnionych sytuacjach będzie można stosować przymus, a każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie.

Przygotowywane prawo ma powiązać i ustandaryzować zasady postępowania z nielegalnymi imigrantami na terytorium UE. Obecnie przyjęte standardy różnią się znacznie w zależności od kraju. Część państw nie wprowadziła żadnych ograniczeń wyznaczających, jak długo nielegalny imigrant może przebywać w zamkniętym ośrodku. Przepisy w innych krajach pozwalają na zatrzymanie na maksimum 32 godziny.

Dzieci bez opieki nie będą deportowane

Powstająca dyrektywa ustala, kto będzie podlegał wydaleniu z terytorium UE oraz określa procedury deportacyjne. Posłowie rozszerzyli zakres dyrektywy na imigrantów czasowo osadzonych w ośrodkach deportacyjnych. Deputowani postanowili, iż takim osobom powinno zapewnić się opiekę medyczną, rodziny muszą przebywać razem a dzieciom trzeba umożliwić dostęp do nauki.

Coraz więcej dzieci przybywa do Unii nielegalnie lub rodzi się w ośrodkach dla uchodźców. Posłowie wprowadzili zakaz deportacji i przetrzymywania dzieci pozbawionych opieki. Najmłodsi cierpiący na poważne problemy ze zdrowiem otrzymają pomoc lekarską. Nie będzie można odsyłać imigrantów do krajów, gdzie ich życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Gdyby konieczne było użycie środków przymusu, należy stosować je proporcjonalnie z poszanowaniem dla praw podstawowych, podkreślają posłowie.

Zjawisko nielegalnej imigracji do UE nasila się z każdym rokiem. W 2004 roku władze państw członkowskich wydały 650 tysięcy decyzji o deportacji. Dobrowolnie terytorium UE opuściło w tym czasie 48 tysięcy imigrantów, 164 tysiące deportowano pod przymusem. Szacuje się, iż co roku 120 tysięcy osób przeprawia się przez Morze Śródziemne do Europy w poszukiwaniu lepszego życia.ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.euWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/230.php on line 37

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/230.php on line 37