Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/231.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/231.php on line 4
PROGRAM OPERACYJNY - INNOWACYJNA GOSPODARKA
ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ


19.09.2007

Polska zakończyła negocjowanie z Komisją Europejską (KE) sektorowego programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" - ogłosił w poniedziałek w Brukseli szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) Tomasz Nowakowski. "To oznacza, że na przełomie października i listopada będą mogły zostać ogłoszone pierwsze konkursy dla przedsiębiorców"

"Innowacyjna Gospodarka" to jeden z pięciu narodowych programów wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. Jego budżet na lata 2007-13 wynosi 8,3 mld euro (z budżetu UE), a wraz z 15 proc. wkładem polskich środków publicznych 9,7 mld euro. Nowakowski przewiduje, że wartość wszystkich projektów zrealizowanych w ramach programu Innowacyjna gospodarka, wraz z obowiązkowym wkładem beneficjentów, wyniesie "co najmniej 20 mld euro".

95 proc. wszystkich środków ma być przeznaczonych na realizację celów tzw. Strategii Lizbońskiej, czyli wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

"Będziemy finansować przedsięwzięcia o dużym stopniu innowacyjności, do Polski trafią najnowsze technologie. Efekty będę widoczne dopiero za kilka lat, ale będą znacznie większe niż w przypadku zwykłych projektów infrastrukturalnych" - zachwalał Nowakowski.

Wśród przykładowych projektów, które znalazły się na liście kluczowych inwestycji finansowanych w ramach programu, Nowakowski wymienił projekt elektronicznej karty identyfikacyjnej, która mogłaby zastąpić w przyszłości tradycyjne dokumenty tożsamości, budowę centrum badawczego we Wrocławiu (Europejski Instytut technologiczny Plus) oraz rozwoju kopalni soli w Wieliczce.

Jak zastrzegł, lista kluczowych projektów dotyczy finansowania w obszarze informatyki, turystyki i parków technologicznych. Nieobjęte są nią inwestycje dla przedsiębiorców - te wyłonione zostaną dopiero w drodze konkursów.

W latach 2007-13 Polska będzie największym spośród wszystkich krajów członkowskich beneficjentem unijnych funduszy; w ciągu kolejnych siedmiu lat może otrzymać 67 mld euro z całej puli 347,4 mld euro na politykę spójności w budżecie UE na lata 2007-13. Polska zamierza wydać te środki w ramach 21 programów operacyjnych, na które składa się 5 programów narodowych i 16 regionalnych - dla każdego z województw.

Zdaniem Nowakowskiego, w najbliższą środę prawdopodobne jest zakończenie negocjacji z KE w sprawie największego programu sektorowego: "Infrastruktura i Środowisko", który zakłada inwestycje w wysokości prawie 28 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). To z tego projektu ma być finansowany projekt wpierający szkołę ojca Rydzyka.

Jedyny program regionalny, którego nie udało się dotychczas zamknąć w negocjacjach z KE, to program operacyjny dla województwa świętokrzyskiego.ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/231.php on line 39

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/231.php on line 39