Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/234.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/234.php on line 4
MILIARDY DLA LUDZI
500 IMPREZ w BRUKSELI


27.09.2007

Prawie 10 mld euro trafi do Polski w najbliższych latach na wsparcie różnych grup społecznych: przedsiębiorców, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów. To wydarzenie wyjątkowe w historii Europejskiego Funduszu Społecznego. Polska dostanie z EFS najwięcej pieniędzy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

To wydarzenie wyjątkowe w historii Europejskiego Funduszu Społecznego. Polski program, który właśnie zatwierdziła Komisja Europejska, z budżetem wynoszącym prawie 9,7 mld euro, jest największym programem finansowanym przez ten fundusz w całej Unii Europejskiej.

W ceremonii podpisania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wzięli udział w Brukseli, komisarz UE ds. zatrudnienia Vladimir Spidla i minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka. Poinformowała, że łącznie z pieniędzmi z polskiego budżetu wartość programu wyniesie 11,4 mld euro.

Minister Grażyna Gęsicka podkreśla, że tych pieniędzy nie można zmarnować.

Komisja Europejska szacuje, że z pieniędzy przyznanych Polsce na lata 2004-2006 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska wykorzystała około 2 mld euro.

Spośród ponad miliona beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, ponad połowę stanowią kobiety, prawie 350 tys. stanowią osoby młode (130 tys. młodych ludzi uzyskało stypendia). Beneficjentami EFS-u są także osoby (200 tys.), które od dłuższego czasu nie mogły znaleźć pracy, a także niepełnosprawni (13 tys.)

Unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla zwraca też uwagę na wysoką efektywność projektów i na to, że około 43 proc. osób, które z nich skorzystało, znalazło pracę po odbyciu szkolenia finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a 19 proc. beneficjentów rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Komisarz Spidla podkreśla jednak, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, przed UE i Polską stoją nowe wyzwania: wysoka stopa bezrobocia, niska stopa zatrudnienia, znaczny zasięg biedy i wykluczenia społecznego, duże dysproporcje terytorialne.

Najważniejsze cele podpisanego właśnie programu:

Dodatkowe informacje:

Rok 2007 jest momentem wyjątkowym w historii Europejskiego Funduszu Społecznego. Obchodzimy 50 rocznicę istnienia tego najstarszego Funduszu Strukturalnego. EFS został powołany, by łagodzić skutki zwolnień w sektorach tradycyjnych, stał się w latach 90 instrumentem finansującym Europejską Strategię Zatrudnienia i w znacznym stopniu - Strategię Lizbońską.

Dziś wspiera zatrudnienie "wysokiej jakości" poprzez lepsze kwalifikacje i warunki pracy. Przyczynia się także, do tego, aby uczynić z Unii Europejskiej najbardziej dynamiczną, konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarkę świata. Każdego roku pomaga ponad 10 mln osób z różnych grup społecznych, młodym, bezrobotnym, przedsiębiorcom, pracującym, osobom niepełnosprawnym i wielu innym. Ponad połowę z nich stanowią kobiety.

EFS jest instrumentem niezbędnym do przeprowadzenia reform w krajach członkowskich, mających na celu wzmocnienie potencjału kapitału ludzkiego i poprawę zdolności adaptacyjnych. Wspiera on aktywne polityki rynku pracy.

Jakie są dotychczasowe rezultaty działań Europejskiego Funduszu Społecznego?

EFS przyczynił się do:

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070927_kapital_ludzki_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/234.php on line 63

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/234.php on line 63