Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/235.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/235.php on line 4
MIASTA NASZYCH MARZEŃ
ZIELONA KSIĘGA KOMISJI EUROPEJSKIEJ


27.09.2007

Przyjazna i bezpieczna komunikacja miejska, czyste miasta tonące w zieleni – co zrobić, by tak właśnie było w całej Unii Europejskiej? Komisja Europejska publikuje Zieloną księgę i rozpoczyna debatę na temat mobilności w mieście.

Europejskie miasta są różne, ale wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami: zatory, zanieczyszczenie środowiska i bezpieczeństwo. Zielona księga ma zwrócić uwagę Europejczyków na miejski wymiar polityki transportowej, a zwłaszcza na innowacyjne działania wprowadzane przez pionierskie miasta Europy – komentuje wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot odpowiedzialny za transport. Jak wyjaśnia, Komisja chce uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Europa może wesprzeć te działania.

Unia Europejska umieściła przyjazny i bezpieczny transport miejski na liście swoich priorytetów. Nawiązując do inicjatywy Tydzień mobilności 2007, Komisja Europejska postanowiła zainicjować debatę na temat poruszania się w mieście.

Zielona księga, zatytułowana „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”, ma pobudzić do refleksji nad niezwykle ważnymi kwestiami, które dotyczą wszystkich miast Europy:

W Zielonej księdze znalazły się także sugestie w sprawie wytyczania "zielonych stref" w miastach narażonych na uciążliwe korki i nadmierny ruch oraz w sprawie poboru opłat za wjazd do centów miast.

W ramach tej ogólnoeuropejskiej debaty Komisja chce udzielić głosu wszystkim zainteresowanym stronom, które będą mogły podzielić się opinią na temat nowych inicjatyw, oraz planuje określić dziedziny, w jakich potrzebne jest działanie na poziomie Unii.

Konsultacje zakończą się 15 marca przyszłego roku. Jesienią 2008 r. powstanie natomiast plan działania „Ochrona Europy. Zapewnienie bezpieczeństwa usług w sektorze energii i transportu w Unii Europejskiej.” Więcej informacji na temat Zielonej księgi oraz procesu konsultacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070926_miasta_marzen_pl.htm
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm
http://www.mobilityweek.eu/Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/235.php on line 40

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/235.php on line 40