Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/237.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/237.php on line 4
ENERGIA w EUROPIE
Sprawny rynek i bezpieczne dostawy


20.09.2007

Europejska polityka energetyczna nabiera szybszego tempa. KE przyjęła trzeci pakiet propozycji, które zagwarantują każdemu obywatelowi UE możliwość rzeczywistego i skutecznego wyboru dostawcy. Chodzi też o gwarancję cen, bezpieczeństwo dostaw i o to, by energia była bardziej przyjazna dla środowiska.

Otwarty i uczciwy wewnętrzny rynek energetyczny pozwoli Unii sprostać wyzwaniom w zakresie zmian klimatycznych, rosnącej zależności od importu oraz światowej konkurencji – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso – Pragniemy, aby konsumenci i przedsiębiorcy odnieśli większe korzyści. Musimy także upewnić się, że przedsiębiorstwa z krajów trzecich przestrzegają naszych zasad.

W ramach przedstawionego dzisiaj pakietu promuje się zrównoważony rozwój poprzez stymulowanie energooszczędnych rozwiązań i zapewnienie dostępu do rynku energii mniejszym dostawcom, np. spółkom inwestującym w energię odnawialną. Konkurencyjny rynek oznacza także większe bezpieczeństwo dostaw, a to dzięki poprawie warunków inwestycji w zakłady energetyczne i sieci przesyłowe. Pozwoli to uniknąć zakłóceń w dostawach gazu lub energii. Wzmocniono również gwarancje uczciwej konkurencji z przedsiębiorstwami z krajów trzecich.

W ciągu ostatnich 10 lat przebyliśmy daleką drogę do osiągnięcia wewnętrznego rynku energetycznego w UE. Teraz nadszedł czas na zakończenie tego procesu i zapewnienie realnych, skutecznych i dostępnych dla każdego obywatela i przedsiębiorstwa korzyści płynących z tego rynku – zapewniał komisarz ds. energii Andris Piebalgs – UE musi podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia wszystkim jej obywatelom możliwości wyboru dostawcy i sprawdzenia, że wybrana przez nich opcja jest najlepsza.

Nadszedł czas, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w pełni skorzystały z konkurencyjnego rynku energii, tzn. z możliwości wyboru dostawcy i z bardziej uczciwych cen. Przyjęte dziś wnioski umożliwiają odniesienie tych korzyści – dodała komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Komisja zaproponowała szereg środków uzupełniających istniejące przepisy, mających zapewnić korzystne rozwiązania na rynku wewnętrznym dla wszystkich odbiorców, niezależnie od ich wielkości oraz pozwolić na uzyskanie bezpieczniejszej, bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej energii.

Odbiorcy skorzystają również z nowej karty odbiorców energii, która ma zostać wprowadzona w 2008 r. Karta obejmuje środki ułatwiające dostęp do energii dla najuboższych, skierowane do odbiorców informacje pozwalające na wybór dostawcy i sposobu dostawy, działania na rzecz zmniejszenia formalności administracyjnych w przypadku zmiany dostawcy energii oraz zapewnia ochronę obywateli przed nieuczciwymi praktykami w zakresie sprzedaży. Odbiorcy dowiedzą się o swoich prawach dzięki odrębnej kampanii informacyjnej.

Przedstawiony dzisiaj pakiet wniosków był przewidziany w dokumencie Komisji poświęconym europejskiej polityce energetycznej, zatwierdzonym przez Radę Europejską w marcu 2007 r. W dokumencie zapisano konieczność wypracowania nowej strategii energetycznej w celu zapewnienia bezpieczniejszej, bardziej zrównoważonej gospodarki niskowęglowej. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest stworzenie w pełni konkurencyjnych rynków. Od dnia 1 lipca 2007 r. obywatele UE mają już prawo wyboru dostawcy. W ramach nowego pakietu dąży się do zapewnienia sytuacji, w której wszyscy dostawcy spełniają wysokie normy w zakresie świadczenia usług, ich trwałości i bezpieczeństwa.

Propozycje Komisji dotyczące wewnętrznego rynku energetycznego są nieodłączną częścią strategii lizbońskiej i unijnej strategii energetycznej. Będą one omawiane przez szefów państw i rządów podczas regularnych spotkań.

Wszystkie teksty dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070919_energy_package_pl.htm
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/237.php on line 46

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/237.php on line 46