Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/239.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/239.php on line 4
KOLEJNE PROGRAMY PODPISANE
Danuta Hübner podpisała na Zamku Królewskim w Warszawie siedem kolejnych programów dla Polski.


01.10.2007

15 mld euro, a więc ok. 20% wszystkich środków przyznanych Polsce na najbliższe lata w ramach polityki spójności - tyle pieniędzy na innowacyjną gospodarkę i rozwój Polski Wschodniej oraz na programy regionalne dla 5 województw znalazło się w unijnym budżecie. Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała na Zamku Królewskim w Warszawie siedem kolejnych programów dla Polski.

Komisarz Hübner podpisała w Warszawie siedem nowych programów operacyjnych: "Innowacyjna gospodarka" i "Rozwój Polski Wschodniej" oraz programy regionalne dla 5 województw (lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie i podkarpackie).

Negocjacje w sprawie polskich programów w nowym okresie programowania zostały sfinalizowane w drodze konstruktywnego i owocnego dialogu Komisji z Polską – powiedziała w Warszawie Danuta Hübner – Zakończenie negocjacji oznacza równocześnie początek procedury wyboru projektów: Polska i jej regiony staną w obliczu dużych wyzwań. Przyszłość całej polityki spójności w znacznym stopniu będzie zależeć od wyników Polski w następnych siedmiu latach ze względu na wagę inwestycji i ich potencjalne skutki.

Komisarz przypomniała także, że skuteczność polityki spójności w Polsce będzie zależeć od wzmocnienia potencjału administracyjnego kraju.

Podpisane dzisiaj programy zwiększają do dwunastu liczbę programów oficjalnie zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przed miesiącem, podczas XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, Komisarz Hübner podpisała pięć pierwszych programów operacyjnych dla polskich regionów (dolnośląskie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie).

Negocjacje w sprawie pozostałych programów (z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego) zostały zakończone. Komisja oficjalnie zatwierdzi je w ciągu najbliższych dni.

Komisarz Hübner podpisała pięć regionalnych programów operacyjnych…

1. Regionalny programy operacyjny dla województwa opolskiego
Opolskie otrzyma 427 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Chce je przeznaczyć m.in. na finansowanie działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska naturalnego oraz poprawy dostępności transportowej.

2. Regionalny program operacyjny dla województwa lubuskiego
Przewiduje on wsparcie w wysokości 439 mln euro. Cele programu to większe zurbanizowanie regionu, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, stworzenie w miastach i wsiach podstawowej infrastruktury socjalnej.

3. Regionalny program operacyjny dla województwa podkarpackiego
Podkarpackie otrzyma środki inwestycyjne w wysokości około 1,13 mld euro. Oczekuje się, że dzięki programowi powstanie blisko 8 000 miejsc pracy.

4. Regionalny program operacyjny dla województwa lubelskiego
Województwo lubelskie otrzyma 1,16 mld euro na inwestycje w zakresie transportu, turystyki, środowiska naturalnego i rozwój obszarów miejskich. Oczekuje się, że przyczynią się one do powstania 7 400 miejsc pracy.

5. Regionalny program operacyjny dla województwa łódzkiego
Do województwa łódzkiego popłynie 1,01 mld euro, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na transport, środowisko naturalne, badania i rozwój oraz rewitalizację obszarów miejskich. Dzięki tym działaniom ma powstać 20 000 nowych miejsc pracy.

…i dwa centralnie zarządzane programy operacyjne:

1. Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”
Program otrzyma wsparcie w wysokości 8 mld euro z EFRR. Ma on stymulować rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Docelowo ma zatem zwiększyć udział innowacyjnych produktów z Polski w rynku międzynarodowym oraz przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

2. Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”
Kolejne 2,3 mld euro zostanie przeznaczonych na program „Rozwój Polski Wschodniej”, który zakłada rozwój pięciu najuboższych regionów kraju.

Wkrótce opublikowane zostaną dokumenty zawierające dodatkowe informacje na temat każdego programu.

Wyraź swoją opinię!

Komisja rozpoczęła debatę na temat przyszłej polityki regionalnej, która potrwa do końca stycznia 2008 r. Wszystkich obywateli zaprasza się do wzięcia udziału w konsultacjach. Opinie i uwagi można przesyłać za pośrednictwem następującej strony internetowej:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_pl.htm

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/071002_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/239.php on line 53

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/239.php on line 53