Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/240.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/240.php on line 4
PARTNERSKIE KOMUNIKOWANIE o EUROPIE
Komisja Europejska ogłasza nowe propozycje


03.10.2007

Komisja Europejska ogłasza nowe propozycje w programie „Partnerskie komunikowanie o Europie”. KE proponuje między innymi porozumienie z innymi instytucjami UE w sprawie priorytetów komunikacyjnych oraz dobrowolne partnerstwa zarządcze (management partnerships) z państwami członkowskimi.

Przeciętny obywatel nie wie, jaka jest różnica między instytucjami UE, albo się tym nie interesuje – powiedziała Margot Wallström, wiceprzewodnicząca KE, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej – Chce wyników i chce być o nich informowany. Zbyt długo obwinialiśmy się wzajemnie o błędy w unijnej polityce komunikacji. Nadszedł czas, aby skończyć wzajemnie się obwiniać. Czas na współpracę.

Komisja przyjęła w lipcu 2005 r. plan działania zmierzający do uporządkowania i profesjonalizacji działań komunikacyjnych podejmowanych przez KE.W październiku 2005 r. wystąpiła z kolejną inicjatywą, „Plan D dla demokracji, dialogu i debaty", której celem było pobudzenie publicznej debaty o przyszłości Unii Europejskiej na szczeblu krajowym i europejskim.

Przyjęta dzisiaj komunikacja "Partnerskie komunikowanie o Europie" kontynuacją "Białej Księgo w sprawie europejskiej polityki komunikacji" opublikowanej w lutym 2006 r.. Biała księga wzywała wszystkich kluczowych partnerów do wspólnego działania. Apel ten był skierowany do instytucji UE, państw członkowskich, europejskich partii politycznych i organizacji pozarządowych. Inne zainteresowane strony zostały zaproszone do przedstawienia opinii, komentarzy i poglądów w zakresie polityki komunikacyjnej. Otrzymano setki odpowiedzi oraz zorganizowano wiele konferencji, aby gruntownie omówić ten temat. Przyjęty dzisiaj dokument jest ich efektem.

Nie ulega wątpliwości, że Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w komunikowaniu o polityce europejskiej w ich własnych krajach. Komisja proponuje rozbudowanie umów o partnerstwie zarządczym, które podpisała z niektórymi państwami członkowskimi. Pozwoli to na prowadzenie wspólnych działań w zakresie komunikowania.

Komisja proponuje także zawarcie porozumienie z innymi instytucjami unijnymi w celu prowadzenia wspólnych działań w obszarze uzgodnionych priorytetów komunikacyjnych.

Wśród innych propozycji można wymienić:

Dokumenty źródłowe oraz wywiad z komisarz Margot Wallström dostępne są na stronach:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/przestanmy_sie_wzajemnie_obwiniac_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/240.php on line 41

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/240.php on line 41