Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/241.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/241.php on line 4
DNI OTWARTE 2007 - REGIONY i MIASTA MOTOREM EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI
„Czas na rezultaty: regiony i miasta tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie“


05.10.2007

„Czas na rezultaty: regiony i miasta tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie“ - to temat tegorocznej edycji Dni Otwartych 2007 w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wydarzenie to zbiega się z inauguracją nowych, 7-letnich regionalnych programów operacyjnych, o wartości prawie 500 mld euro.

Dni Otwarte w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast rozpoczynają się 8 października i potrwają cztery dni, do 11 października. Sesję inauguracyjną otworzą Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, oraz Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów UE. Tegoroczna edycja obejmie rekordową liczbę 212 regionów i miast z 33 krajów. W obchodach udział wezmą lokalni, regionalni, krajowi i europejscy politycy i decydenci, eksperci z dziedziny polityki, a także przedstawiciele biznesu, banków i organizacji społecznych. Seminaria w tym roku skupią się na nowych programach regionalnych na lata 2007–2013 oraz znaczeniu regionów w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Dni Otwarte zgromadzą wyjątkową reprezentację krajowych, regionalnych i lokalnych ekspertów z UE, którzy będą dyskutować na temat regionalnych aspektów rozwoju, przedstawiać nowe pomysły i sprawdzą, czy i jak możemy poprawić realizację polityki spójności UE, zapowiada komisarz Danuta Hübner. Czekam zatem na tę inspirującą możliwość spotkania regionalnych ekspertów i praktyków z tej dziedziny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy osiągnąć nasz cel, jakim jest poprawienie standardów życia we wszystkich regionach i miastach UE.

Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów, burmistrz i deputowany z Dunkierki (Francja), dodał, że od czasu pierwszej edycji w 2003 r. Dni Otwarte stały się wyjątkowym miejscem rozmów i wymiany poglądów między regionami i podmiotami zaangażowanymi w politykę regionalną i politykę spójności. Czas na rezultaty w regionach – powiedział – tak, aby były one nie tylko bardziej konkurencyjne wobec siebie, ale także, aby się lepiej wspierały, tam gdzie możemy stworzyć możliwości działań zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Tegoroczne Dni Otwarte zbiegły się z początkiem nowych siedmioletnich regionalnych programów operacyjnych w całej Europie. Programy reprezentują inwestycje w wysokości prawie 500 miliardów euro z sektorów publicznego i prywatnego. Podczas czterodniowowego programu 5 000 uczestników będzie mogło zapoznać się z różnymi strategiami regionalnymi i podzielić się między sobą dotychczasowymi doświadczeniami i planami dotyczącymi przyszłych celów programowania.

Po raz pierwszy Dni Otwarte uwzględnią także międzynarodowy aspekt polityki regionalnej. Udział w imprezie wezmą ministrowie i przedstawiciele organizacji regionalnych z Chin, Rosji i Brazylii oraz eksperci z innych krajów spoza UE i z organizacji międzynarodowych. Obok imprezy centralnej w Brukseli, władze lokalne i regionalne zaplanowały w swoich krajach w ramach Dni Otwartych 100 imprez lokalnych, które odbędą się w październiku.

Komitet Regionów, współorganizujący Dni Otwarte wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, ponownie będzie gospodarzem tzw. „kawiarni inwestorów”. Inicjatywa ta, zorganizowana po raz pierwszy w 2006 r., gromadzi przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego z siedmiu obszarów tematycznych, obejmujących transport, energię, środowisko, społeczeństwo oparte na wiedzy, zdrowie, badania i innowacje oraz inżynieria finansowa.

Dodatkowe informacje:

Podczas sesji inauguracyjnej w dniu 8 października komisarz Hübner i Michelowi Delebarre, przewodniczącemu Komitetu Regionów, towarzyszyć będą Francisco Nunes Correia, minister ds. środowiska i rozwoju regionalnego w rządzie Portugalii, reprezentujący kraj przewodniczący UE w tym półroczu, Philippe Maystadt, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Raphaël Alomar, prezes rady nadzorczej Europejskiego Banku Rozwoju, Ernest-Antoine Seillière, prezes BUSINESSEUROPE, oraz Józef Niemiec, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Sesja na zakończenie Dni Otwartych odbędzie się 11 października w Parlamencie Europejskim i będzie się koncentrować wokół przyszłości polityki regionalnej w kontekście globalizacji, zmian klimatu i trendów demograficznych. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Michael Spence, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Głos zabiorą również: komisarz Hübner, Michel Delebarre oraz Manuel Lobo Antunes, sekretarz stanu ds. Europejskich w rządzie Portugalii. Planowane jest także wystąpienie Ferdinando ‘Nani’ Beccalli-Falco, przewodniczącego i prezesa zarządu General Electric International, oraz byłej komisarz ds. polityki regionalnej Moniki Wulf-Mathies, wiceprezesa zarządu ds. publicznej polityki korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Deutsche Post World Net. Sesję zamknie Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Pełen program oraz więcej informacji i rejestracja na stronie: www.opendays.europa.eu

Informacji udzielają:
Ewa KAŁUŻYŃSKA +32 2 299 26 15
Constantina AVRAAM +32 2 295 96 67

ŹRÓDŁA

www.opendays.europa.eu
http://ec.europa.eu/polska/news/071005_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/241.php on line 41

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/241.php on line 41