Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/243.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/243.php on line 4
POLITYKA MORSKA UE
Ocean możliwości ...


10.10.2007

Zintegrowana polityka morska: transport, badania naukowe, sieć nadzoru, zwalczanie nielegalnych połowów. Szczegółowy plan działań przedstawiła w środę Komisja Europejska, a jej propozycje wychodzą na przeciw propozycjom zgłoszonym przez zainteresowane strony

Komisja Europejska przedstawiła konkretny plan na rzecz usprawnienia polityki morskiej:

Odkrycia naukowe, ogromne postępy w rozwoju technologii, globalizacja, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie mórz gwałtownie zmieniają relacje Europy z morzem i oceanami, co wiąże się również z rosnącymi możliwościami i wyzwaniami. Zanim Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje, przeprowadziła konsultacje społeczne.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, który zainicjował nowe podejście do polityki morskiej, powiedział, że proponowana zintegrowana polityka morska została zaprojektowana tak, by stwarzać warunki dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju.

To pierwszy zasadniczy krok, jaki został uczyniony dla europejskich mórz i oceanów. Naszym wspólnym celem jest uwolnienie potencjału morskiej Europy i zmierzenie się z jej wyzwaniami - dodał Joe Borg, komisarz ds. rybałóstwa i gospodarki morskiej .

Do tej pory decyzje w sprawie polityki morskiej zapadały na różnych szczeblach i w różnych resortach. Zintegrowana polityka morska ma to zmienić. Ma ona, bardziej niż do tej pory korzystać z atutów Europy w obszarze badań naukowych, dzięki niej możliwe będzie tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów, czyli ryb.

Sukces zintegrowanej polityki morskiej uzależniony jest od stałego zaangażowania i wsparcia wszystkich zainteresowanych podmiotów i stron. Aby koncepcja Komisji stała się rzeczywistością, będzie ona w dalszym ciągu współpracować z zainteresowanymi podmiotami i organami na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

W najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne inicjatywy dotyczące polityki w zakresie portów, rybołówstwa i ochrony środowiska morskiego.

Informacje na temat wszystkich inicjatyw oraz inne informacje na temat polityki morskiej dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
http://ec.europa.eu/polska/news/071010_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/243.php on line 46

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/243.php on line 46