Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/248.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/248.php on line 4
Niebieska karta
KE chce ułatwić wysoko wykwalifikowanym imigrantom podejmowanie pracy w państwach członkowskich.


24.10.2007

Komisja Europejska chce ułatwić wysoko wykwalifikowanym imigrantom podejmowanie pracy w państwach członkowskich. Ma w tym pomóc tzw. Niebieska Karta. KE proponuje też wprowadzenie jednego wniosku o pozwolenie i na pobyt i na pracę oraz ujednolicenie praw imigrantów, przebywających legalnie w różnych krajach UE.

Komisja Europejska przyjęła dwa projekty ustaw w zakresie migracji zarobkowej.

Pierwsza propozycja Komisji dotyczy dyrektywy, której celem jest ułatwienie wysoko wykwalifikowanym imigrantom podjęcia pracy w państwach członkowskich i ustanowienie tzw. "Niebieskiej Karty".

Druga propozycja to dyrektywa, która ma doprowadzić do wprowadzenia procedury jednego wniosku o łączne pozwolenie na pobyt i pracę, a także do ustanowienia wspólnych praw dla pracowników spoza Unii już przebywających legalnie na jej terenie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso jest przekonany o tym, że migracja zawodowa do krajów Unii zwiększa konkurencyjność europejskiej gospodarki i pozytywnie wpływa na jej wzrost, ułatwia także rozwiązywanie problemów demograficznych Europy, wynikających ze starzenia się społeczeństwa.

Franco Frattini, Wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości, podkreślił, że zdolność Europy do przyciągnięcia wysoko wykwalifikowanych imigrantów będzie miernikiem jej międzynarodowej siły i że Europa powinna stać się równie atrakcyjnym kierunkiem migracji jak dotychczas takie kraje jak Australia, Kanada czy USA.

Europejska Niebieska Karta

Wprowadzenie Europejskiej Niebieskiej Karty ma na celu zachęcenie wysoko wykwalifikowanych imigrantów do podejmowania zatrudnienia w państwach członkowskich UE, poprzez zapewnienie im bardziej przyjaznych warunków ubiegania się o pozwolenie na zamieszkanie i pracę na terenie Unii. Propozycja Komisji respektuje zarówno zasadę preferencji wspólnotowych jak i kompetencje państw członkowskich w zakresie ustalania limitów dostępu do rynku pracy. Jako że potrzeby rynku pracy w każdym z państw członkowskich są różne, propozycja Komisji jest elastyczna i stworzona została w oparciu o pewne kluczowe elementy. Przykładowo, wprowadza szybką ścieżkę proceduralną, bazującą na jednolitych kryteriach. Osoba objęta tym systemem otrzyma specjalne pozwolenie na pobyt i pracę, czyli "Błękitną Kartę", która zapewnia jej liczne prawa społeczno-ekonomiczne. Przewidziane jest także wprowadzenie ułatwień w dostępie do rynku pracy.

Procedura jednego wniosku i wspólny zestaw praw dla imigrantów

Celem drugiej propozycji Komisji jest uproszczenie procedur przewidzianych dla wszystkich potencjalnych imigrantów ubiegających się o pozwolenie na pobyt i pracę w jednym z państw członkowskich oraz zagwarantowanie imigrantom już przebywającym legalnie na terenie Unii jednolitego zestawu praw. Nie harmonizuje ona jednak warunków przyjęcia imigrantów zarobkowych, które pozostaną w kompetencjach państw członkowskich.

Propozycja wprowadza natomiast procedurę jednego wniosku o łączne pozwolenie na pobyt i pracę. Ma to uprościć i przyspieszyć formalności zarówno dla pracodawcy, jak i imigrantów. W efekcie, imigrant otrzyma jedno pozwolenie, które będzie uprawniać go do pobytu i pracy, przez określony czas. W praktyce oznaczać to będzie, że informacje o dostępie do rynku pracy będą zamieszczone na karcie pobytu.

Uwzględniając wkład legalnie pracujących na terenie Unii imigrantów w gospodarkę europejską i chcąc pomóc im skutecznej zintegrować się, propozycja Komisji ma na celu także zagwarantowanie im pewnych podstawowych praw społeczno-ekomonicznych, jakie przysługują obywatelom państw członkowskich, w szczególności w zakresie warunków pracy i płacy, edukacji, praw związkowych oraz ubezpieczenia społecznego.

ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/071024_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/248.php on line 57

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/248.php on line 57