Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/249.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/249.php on line 4
TNS OBOP: 72 proc. Polaków zadowolonych z członkostwa w UE
Optymizm Polaków


26.10.2007

72 proc. Polaków pozytywnie ocenia członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej; przeciwnego zdania jest 6 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.

Dla 17 proc. ankietowanych członkostwo Polski w UE nie jest ani czymś dobrym, ani złym, a 5 proc. nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

Im wyższe wykształcenie, tym większy odsetek badanych oceniających pozytywnie obecność Polski w UE. Pozytywną opinię o członkostwie we Wspólnocie wyraża 83 proc. Polaków z wykształceniem wyższym, 76 proc. z wykształceniem średnim; wśród respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie o obecności w UE wypowiada się 71 proc., a w grupie osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym - 61 proc.

Odsetek zwolenników członkostwa w Unii zależy również od sytuacji materialnej badanych. 75 proc. respondentów określających swoją sytuację materialną jako "dobrą" i tyle samo (75 proc.) określających swoją sytuację jako "średnią" pozytywnie ocenia przystąpienie Polski do UE. W grupie osób określających swój materialny status jako "zły", odsetek ten wynosi 57 proc.

Udział badanych, którzy zadowoleni są z przynależności Polski do UE wzrasta wraz z zainteresowaniem polityką. Aprobatę wyraża 55 proc. Polaków, których sprawy polityczne wcale nie interesują, 69 proc. których raczej nie interesują, 79 proc., których raczej interesują i 88 proc. bardzo nimi zainteresowanych.

Jako coś dobrego członkostwo w UE postrzegają częściej od pozostałych kierownicy i specjaliści (80 proc.), prywatni przedsiębiorcy (80 proc.), robotnicy (78 proc.) oraz uczniowie i studenci (76 proc.).

Z sondażu TNS OBOP wynika również, że pozytywnie członkostwo Polski w UE oceniają najczęściej badani deklarujący poglądy centrolewicowe i centroprawicowe - po 87 proc.

Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) uznało, że przystąpienie do UE miało wpływ na sytuację naszego kraju - według 61 proc. był to wpływ pozytywny; według pozostałych 7 proc. - negatywny. Natomiast 23 proc. ankietowanych ocenia, że przynależność do struktur unijnych nie miała wpływu na sytuację kraju. Brak zdania na ten temat deklaruje 9 proc. badanych.

Jak pokazuje sondaż, 65 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wejście do Unii Europejskiej poprawiło pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Według 7 proc., członkostwo w UE pogorszyło status naszego kraju na arenie międzynarodowej. Niemal jedna piąta (18 proc.) uważa, że przystąpienie do Wspólnoty nie wpłynęło na pozycję Polski w świecie; 10 proc. nie zajmuje w tej sprawie stanowiska.

Według dwóch trzecich respondentów (66 proc.), wejście do UE nie miało wpływu na ich życie. Przeciwnego zdania jest 31 proc. - w tym 25 proc. badanych ocenia, że ich życie zmieniło się na lepsze w wyniku przystąpienia do Unii, a 6 proc. badanych uważa, że doświadczyli zmian na gorsze. Trzech na stu ankietowanych (3 proc.) nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-8 października 2007 na reprezentatywnej losowej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku. Zrealizowano 1005 wywiadów.

ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl...Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/249.php on line 35

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/249.php on line 35