Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/254.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/254.php on line 4
Krytycznie o deficycie
Komisja Europejska ostrzega ...


20 listopada 2007

Tegoroczny deficyt w Polsce wyniesie poniżej 3 proc. PKB, ale przyszłoroczny znowu wzrośnie - ostrzega Komisja Europejska i apeluje by nowy polski rząd doprowadził do trwałego zrównoważenia finansów publicznych. KE oceniła rozwój sytuacji budżetowej w Polsce od czasu przyjęcia zalecenia Rady UE, w lutym 2007, w sprawie korekty nadmiernego deficytu.

Komisja Europejska ocenia, że tegoroczny deficyt wyniesie prawdopodobnie poniżej 3% PKB. Jednak według jesiennej prognozy gospodarczej Komisji, opartej między innymi na projekcie budżetu przyjętym przez ustępujący rząd, w 2008 deficyt ponownie przekroczy próg 3%. Konieczne jest zatem podjęcie dodatkowych działań służących trwałemu zrównoważeniu finansów publicznych, zwłaszcza w obliczu korzystnych perspektyw gospodarczych dla Polski.

W lutym 2007 r. ministrowie finansów krajów UE stwierdzili, zgodnie z rekomendacjami Komisji, że sytuacja budżetowa w Polsce uległa wprawdzie poprawie, ale w stopniu niewystarczającym, aby zapewnić korektę nadmiernego deficytu do 2007 r.

Tegoroczny deficyt wyniesie poniżej 3% PKB, między innymi dzięki sprzyjającym ogólnym warunkom ekonomicznym. – ocenia Joaquín Almunia, unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych – Uchylenie decyzji o wszczęciu procedury nadmiernego deficytu wymaga jednak osiągnięcia trwałej korekty.

W jego ocenie, projekt budżetu na 2008 świadczy niestety o tym, że jeszcze to nie nastąpiło. Dlatego też liczę na działania, które nowy polski rząd podejmie celem trwałego zrównoważenia finansów publicznych - dodaje komisarz Almunia.

We wrześniu br. Polska poinformowała Komisję, że w 2007 deficyt powinien wynieść 3,0% PKB (w porównaniu z 3,8% w 2006). Według jesiennej prognozy gospodarczej Komisji tegoroczny deficyt będzie jeszcze niższy i wyniesie 2,7% PKB, w głównej mierze za sprawą niepełnej realizacji planu wydatków. W kategoriach strukturalnych poprawa wyniesie 0,9 punktu procentowego PKB, co oznacza, że wymóg określony w zaleceniu Rady zostanie spełniony z nadwyżką. Planowane dostosowania budżetowe prowadzą zatem do spełnienia wymogów nałożonych przez Radę w odniesieniu do 2007 r.

Niemniej jednak w jesiennej prognozie opublikowanej przez Komisję 9 listopada ( IP/07/1666) wskazano na ryzyko ponownego wzrostu deficytu powyżej wartości referencyjnej wynoszącej 3% w latach 2008 i 2009, w przypadku niezastosowania dodatkowych środków. Przyczyną wzrostu ryzyka jest podjęcie przez polski parlament przed październikowymi wyborami szeregu decyzji prowadzących do zwiększenia deficytu bez odpowiednich środków kompensacyjnych.

W związku z tym, władze polskie poproszono o przedstawienie – możliwie jak najszybciej po ukonstytuowaniu się nowego rządu – zaktualizowanego programu konwergencji określającego dodatkowe działania konsolidacyjne na 2008 i kolejne lata. Zaktualizowana strategia budżetowa powinna być ukierunkowana na zagwarantowanie trwałej korekty nadmiernego deficytu w 2007 i osiągnięcie postępów w realizacji celu średniookresowego, czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB.

Zobacz : Porównanie głównych prognoz makroekonomicznych i budżetowych


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/071120_komisja_deficyt_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/254.php on line 37

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/254.php on line 37