Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/256.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/256.php on line 4
Zatrudnienie w UE rośnie
Analiza ostatnich danych Eurostatu wskazuje na postępujące pozytywne zmiany na europejskim rynku pracy.


19 listopada 2007

Analiza ostatnich danych Eurostatu wskazuje na postępujące pozytywne zmiany na europejskim rynku pracy. Dalszy znaczny wzrost gospodarczy w Hiszpanii oraz odnotowane ostatnio ożywienie na rynkach pracy w Niemczech i Polsce przyczyniają się w głównej mierze do dobrych wyników w skali całej Unii.

W drugim kwartale 2007 r. zatrudnienie wyniosło 222 mln, co oznacza roczny wzrost wynoszący ponad 3 mln oraz wzrost w wysokości 1 mln w stosunku do poprzedniego kwartału. Wśród głównych czynników wpływających na poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia w trzech dużych państwach członkowskich – Niemczech, Polsce i Hiszpanii – należy wymienić wysoki poziom wzrostu gospodarczego odnotowany w ostatnich kwartałach. W przypadku Niemiec istotną rolę odegrał również ograniczony wzrost kosztów pracy.

Jednocześnie w większości nowych państw członkowskich odnotowuje się stały wzrost zatrudnienia (z wyjątkiem Węgier i Estonii). W efekcie poprawy warunków na rynku pracy, na początku drugiego kwartału ogólna stopa zatrudnienia w UE wyniosła 65,3 %, w porównaniu z 64,3% w poprzednim roku.

W trzecim kwartale 2007 r. zmniejszyła się średnia stopa bezrobocia na obszarze UE, osiągając 7,1 % w porównaniu z 8,1 % z roku poprzedniego. Spadek stopy bezrobocia został odnotowany prawie we wszystkich państwach członkowskich. Na skutek znacznego wzrostu gospodarczego (6,7 %) bezrobocie w Polsce obniżyło się o 4,2 punkty procentowe i wykazało największy spadek do poziomu 9,1 %. Jedynie na Słowacji istnieje obecnie kilkunastoprocentowe bezrobocie wynoszące 11,1 %. Innym ważnym czynnikiem odzwierciedlającym wzrost zatrudnienia, jest znaczny spadek bezrobocia w Niemczech w ubiegłym roku (o 1,4 p.p.).

Dzięki stałemu spadkowi bezrobocia, UE w dalszym ciągu stopniowo zmniejsza dystans, jaki w tej dziedzinie dzieli ją od USA i Japonii (gdzie stopy bezrobocia w trzecim kwartale wyniosły odpowiednio 4,6 % oraz 3,8 %).ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/071119a_pl.htm

Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/256.php on line 39

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/256.php on line 39