Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/258.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/258.php on line 4
Rynek telekomunikacyjny w Europie
Jednolity rynek telekomunikacji coraz bliżej ,


13 listopada 2007

KE zmienia unijne przepisy telekomunikacyjne, by zapewnić obywatelom lepsze i tańsze usługi łączności elektronicznej. Reforma obejmie m.in. telefonię komórkową, internet i telewizję kablową. KE chce wzmocnić prawa konsumentów, ożywić konkurencję między operatorami i wesprzeć inwestycje w nową infrastrukturę. Nowy organ – Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej – zapewni spójne stosowanie przepisów w 27 krajach UE. Posłuchaj oświadczenia Komisarz Viviane Reding.

„Pakiet reform w sektorze telekomunikacji", który KE przedstawiła dzisiaj w Strasburgu Parlamentowi Europejskiemu, zmieni odpowiednie przepisy unijne z 2002 r. Po przyjęciu reformy przez unijnych ministrów i PE, reformy wejdą w życie pod koniec 2009.

Od dzisiaj jednolity rynek dla europejskich operatorów telekomunikacyjnych oraz konsumentów nie jest już tylko marzeniem. – powiedział José Manuel Barroso, Przewodniczący KE– Telekomunikacja jest dziedziną, w której jednolity rynek może przynieść wymierne korzyści dla każdego obywatela. To większy wybór i niższe ceny, zarówno usług telefonii komórkowej, jak i szerokopasmowych łączy internetowych. Jednocześnie jednolity rynek 500 milionów konsumentów stwarza nowe możliwości dla operatorów telekomunikacyjnych, jeśli tylko Europa pomoże zapewnić skuteczną konkurencję i jasne reguły gry. Bardziej europejskie podejście w kwestii regulacji jest szczególnie uzasadnione w sektorze łączności. W końcu fale radiowe nie znają granic, a protokół internetowy nie należy do żadnego z państw.

Przedstawiony przez KE pakiet reform obejmuje:

Nowe prawa konsumenta: prawo do zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu 1 dnia, prawo do przejrzystej informacji o cenie, możliwość połączenia z bezpłatnymi numerami z zagranicy oraz skuteczniejszy wspólny numer alarmowy 112;

Większy wybór dla konsumenta dzięki większej konkurencji: uprawnienia krajowych regulatorów do funkcjonalnego podziału dominujących operatorów telekomunikacyjnych.

Większe bezpieczeństwo: nowe instrumenty zwalczania spamu, wirusów i innych zagrożeń cybernetycznych.

Nowe uregulowania w zakresie częstotliwości radiowych – będących podstawą wszelkich bezprzewodowych usług łączności – celem pobudzenia inwestycji w nową infrastrukturę oraz zapewnienia „szerokopasmowego dostępu dla wszystkich”. Na obszarach wiejskich UE jedynie średnio 72 % populacji ma dostęp szerokopasmowy. Komisja chce temu zaradzić poprzez lepsze zarządzanie widmem radiowym oraz udostępnienie częstotliwości na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych w regionach, gdzie zbudowanie nowej infrastruktury światłowodowej byłoby zbyt kosztowne. Przejście z telewizji analogowej na cyfrową zwolni znaczną część widma radiowego (tzw. dywidenda cyfrowa), które może być wykorzystane w tym właśnie celu.

Lepsza regulacja sektora telekomunikacji poprzez liberalizację rynków, których otwarcie doprowadziło do większej konkurencji. Pozwoli to Komisji i regulatorom krajowym na skoncentrowaniu się na szczególni trudnych sektorach, jak np. rynek usług szerokopasmowych.

Większa niezależność organów nadzoru: wzmocnienie niezależności krajowych organów regulacyjnych zarówno od rządów, jak i operatorów.

Dzisiejsza propozycja reform na rynku telekomunikacyjnym stawia na pierwszym planie obywateli Europy. W przeszłości Europa dokonała wielkiego postępu otwierając rynki telekomunikacyjne dla nowych operatorów oraz systematycznie zwiększając konkurencję. Jednakże dominujący operatorzy telekomunikacyjni, często wspierani jeszcze przez władze krajowe, nadal kontrolują krytyczne segmenty rynku, zwłaszcza rynek usług szerokopasmowych. To zaś ogranicza wolność wyboru konsumentów – powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów – 10% obywateli UE nadal nie ma dostępu do łączy szerokopasmowych. Aby europejska gospodarka cyfrowa znalazła się na właściwej drodze, potrzebne są nowe prawa konsumenta, nowy impuls dla konkurencji, skuteczny system niezależnych organów regulacyjnych, nowe inwestycje w infrastrukturę oraz więcej przestrzeni dla nowych usług bezprzewodowych.

Aby szybko i skutecznie wdrożyć reformę, Komisja proponuje utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej, który pomoże zapewnić, że ważne usługi łączności – takie jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, roaming danych, korzystanie z telefonów komórkowych w samolotach i na okrętach oraz transgraniczne usługi dla przedsiębiorstw – będą spójnie regulowane we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Europejski regulator połączy i dzięki temu będzie skuteczniej wykonywał funkcje obecnej Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG) oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Tegoroczne rozporządzenie UE dot. roamingu pozwoliło nam wyeliminować tak dotkliwy dla konsumentów przejaw braku jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego – powiedziała komisarz Reding „Dzięki dzisiejszej propozycji reform Komisja kieruje się w stronę sedna problemu, tj. fragmentacji europejskiego rynku telekomunikacyjnego. Pozbawia ona konsumentów korzyści płynących z transgranicznej konkurencji w dziedzinie telekomunikacji. Musimy to zmienić.

Kontekst

Pod koniec 2005 r. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje o potrzebie reform unijnych regulacji w sektorze telekomunikacji, które weszły w życie 25 lipca 2003 r. Konsultacje były także poświęcone temu, jak można osiągnąć jednolity rynek usług telekomunikacyjnych (patrz: IP/06/874) Dzisiejsza propozycja reform opiera się na wynikach tych konsultacji.

Pakiet prasowy wraz ze wszystkimi dokumentami nowego unijnego pakietu telekomunikacyjnego:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3701

Strona internetowa poświęcona łączności elektronicznej:
http://ec.europa.eu/ecomm

Wypowiedzi ekspertów : http://ec.europa.eu/polska/news/071114_pl.htmŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3701
http://ec.europa.eu/ecomm
http://ec.europa.eu/polska/news/071114_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/258.php on line 55

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/258.php on line 55