Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/262.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/262.php on line 4
Przed Trybunał za 112
Kłopoty z numerem alarmowym


28 listopada 2007

Komisja Europejska pozwała Polskę i Łotwę przed Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich za to, że alarmowy numer 112 nie działa tak jak powinien. Służby ratownicze, odbierając sygnał o wypadku, ze względów technicznych, nie mogą automatycznie zidentyfikować miejsca zdarzenia. KE rozpoczęła także postępowanie przeciwko Rumunii.

Mieszkańcy UE, podróżujący do innych krajów Unii, zarówno w celach turystycznych jak i służbowych, muszą mieć pewność, że po wybraniu numeru alarmowego zostaną zlokalizowani przez służby ratunkowe - mówi Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Tłumaczy, że w większości państw członkowskich UE informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej połączenie są już dostępne, ale nie wszędzie.

Przepisy UE w dziedzinie telekomunikacji nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia możliwości bezpłatnego skontaktowania się ze służbami ratunkowymi dzięki zastosowaniu jednego europejskiego numeru alarmowego 112. Państwa członkowskie muszą również zagwarantować, że operatorzy telekomunikacyjni będą przekazywać służbom ratowniczym informacje na temat miejsca pobytu osoby wzywającej pomocy, bez względu na to, czy dzwoni z numeru stacjonarmego czy z komórki.

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę i Łotwę przed unijny trybunał. Powód? W obu krajach, informacje o miejscu pobytu osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112 z telefonów komórkowych, wciąż nie są udostępniane służbom ratowniczym. W obu krajach trwają co prawda prace nad zapewnieniem dostępności informacji o miejscu przebywania osoby wzywającej pomocy, ale - według Komisji Europejskiej - wdrażanie potrzebnych do tego systemów wciąż nie jest zakończone.

Ponadto Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Rumunii, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w tej samej sprawie.

W zeszłym miesiącu Komisja rozpoczęła sprawę przeciwko Bułgarii z powodu niedostępności numeru 112 (zob. IP/07/1530).

Poprawa dostępu do służb ratunkowych dzięki numerowi 112 jest kluczowym elementem zaproponowanej reformy przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji (zob. IP/07/1677).

Dokładne informacje na temat stanu zaawansowania postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa są dostępne na stronie internetowej DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów dotyczącej stosowania i egzekwowania prawa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/262.php on line 37

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/262.php on line 37