Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/263.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/263.php on line 4
Czarna lista przewoźników
Bezpieczeństwo priorytetem lotniczych przewozów pasażrskich


28 listopada 2007

Jest już najnowsza lista linii lotniczych, które nie mogą korzystać z unijnych lotnisk. Na "czarną listę", Komisja Europejska wpisała Pakistan International Airlines (PIA), za to Blue Wing Airlines z Surinamu znowu mogą działać na terenie UE.

TU : Lista linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania połączeń w Unii Europejskiej

Najnowszy wykaz pokazuje, że linie lotnicze, jeśli tylko podejmą szybkie i zdecydowane działania naprawcze mające na celu dostosowanie się do norm bezpieczeństwa, mogą zostać natychmiast usunięte z wykazu - komentuje Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport

Jego zdaniem "czarna lista" przewoźników stanowi bardziej środek zapobiegawczy niż odwetowy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Niektóre linie lotnicze, obawiając się sankcji, wycofały np. zużyte samoloty, które nie gwarantowały bezpiecznej podróży.

Blue Wing Airlines i PIA pomyślnie wdrożyły plany działań naprawczych w związku z umieszczeniem ich na czarnej liście. Przewoźnik z Surinamu zdołał jednak przekonać unijnych ekspertów, że zrobił wszystko, czego wymagała od niego KE i dlatego został z "czarnej listy" wykreślony.

Po otrzymaniu dowodów potwierdzających poprawę w zakresie przestrzegania norm bezpieczeństwa, Komisja będzie uważnie monitorować i sprawdzać licznych rosyjskich przewoźników lotniczych, na których władze rosyjskie nałożyły ograniczenia przewozowe.

Ponadto nowy wykaz uwzględnia działania podejmowane przez organy nadzorujące lotnictwo cywilne w Indonezji, Iranie, Angoli i na Ukrainie, mające na celu bardziej skuteczną realizację ich zadań nadzorczych, co z kolei skutkować będzie podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, oraz rozwój ścisłej współpracy z Komisją.

KE zwraca uwagę na przewoźników TAAG Angola Airlines, Mahan Air oraz Ukrainian Mediterranean Airlines, którzy wykazali zdecydowany postęp w podejmowaniu działań mających na celu usunięcie przyczyn nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych w ich działalności.

Jednak ze względu na fakt, że w tych przypadkach nadal istnieją poważne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, które nie zostały jeszcze usunięte, Komisja uznała, przy jednomyślnym poparciu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że decyzja o usunięciu tych linii lotniczych z komisyjnego wykazu, byłaby przedwczesna.

Obecnie komisyjny wykaz obejmuje 8 indywidualnych przewoźników lotniczych, których działalność jest całkowicie zakazana w Unii Europejskiej, oraz wszystkich przewoźników lotniczych z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgiskiej, Liberii, Sierra Leone, Suazi i Demokratycznej Republiki Konga (za wyjątkiem jednego). Trzy linie lotnicze podlegają ograniczeniom przewozowym w odniesieniu do określonych samolotów.

Wszyscy wymienieni przewoźnicy, wraz z przewoźnikami, którzy zostali usunięci z wykazu, będą mimo to nadal podlegać priorytetowym kontrolom na ziemi w portach lotniczych Wspólnoty w celu zapewnienia ich stałej zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat czarnej listy na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety/black_list_en.htmŹRÓDŁA

Lista linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania połączeń w Unii EuropejskiejWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/263.php on line 40

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/263.php on line 40