Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/273.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/273.php on line 4
„Europa i Ty w 2007 r. - przegląd osiągnięć UE”
Multimedialna broszura KE przedstawiająca 10 osiągnięć Unii Europejskiej w kończącym się, 2007 roku


31 grudnia 2007

„Europa i Ty w 2007 r. - przegląd osiągnięć UE” - to multimedialna broszura Komisji Europejskiej przedstawiająca 10 osiągnięć Unii Europejskiej w kończącym się, 2007 roku. Nie pytaj, co możesz zrobić dla Unii, zobacz co Unia zrobiła dla Ciebie!

UE postrzegana jest czasem jako biurokratyczna machina oderwana od realiów życia obywateli. Chcemy pokazać, na podstawie przykładów z życia codziennego, jakie korzystne zmiany wprowadza UE dla nas jako konsumentów, turystów, pracowników - mówi Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej.

„Europa i Ty w 2007 r." prezentuje 10 strategicznych działań podjętych przez UE w 2007 r. Zakres zagadnień jest szeroki: od środków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym po zapewnianie konsumentom szerszego wyboru towarów i usług po niższych cenach.

Wykorzystanie multimediów oraz połączenie nowych i tradycyjnych metod komunikacji, w tym najnowszej, jaką jest Internet, ma pozwolić na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Rok 2007 był przełomowy, jeżeli chodzi o wideoklipy dotyczące zagadnień związanych z UE. Wielomilionowa rzesza osób, które zajrzały na nowy kanał EUtube, przekroczyła wszelkie oczekiwania, a sama strona stała się forum kontaktów między ludźmi pochodzącymi z bardzo różnych środowisk społecznych - dodaje unijna komisarz.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często UE ułatwia nam życie. Z tegorocznej listy sukcesów UE widać wyraźnie, że UE w swych działaniach uwzględniła oczekiwania obywateli, konsumentów i pracowników.

Niedawno przywódcy krajów UE przyjęli traktat lizboński, dzięki któremu UE licząca 27 państw będzie skuteczniej funkcjonować i stanie się bardziej demokratyczna, Parlament Europejski uzyska szersze uprawnienia, a parlamenty narodowe będą miały więcej do powiedzenia w unijnym procesie decyzyjnym.

Kolejny sukces związany jest z utworzeniem nowych miejsc pracy. W 2007 r. w Europie odnotowano spadek stopy bezrobocia, częściowo dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarki europejskiej oraz stabilności cen, jaką zapewniło silne euro.

UE również znakomicie wywiązała się ze swej roli światowego lidera w zakresie walki z globalnym ociepleniem i jego skutkami.

Dzięki poszerzeniu strefy Schengen o kraje, które przystąpiły do UE w 2004 r., coraz więcej obywateli może podróżować bez paszportu.

Komisja dotrzymała również obietnicy złożonej w 2006 r. – znacznie zmniejszyły się koszty korzystania z telefonu komórkowego podczas podróżowania po Europie.

Wśród innych tegorocznych sukcesów znalazły się:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie „Europa i Ty w roku 2007”.
http://www.youtube.com/watch?v=r4vGVcUmIlM

Przegląd osiągnięć UE
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/71/index_en.htm

Co zrobiła dla nas Europa?
http://www.conamdalaeuropa.pl/

Rocznik UE za rok 2007 dostępny jest w Internecie na stronie:
http://ec.europa.eu/snapshot2007/ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/1A7BE7C17D39A0E6C12573B700360DD7?OpenWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/273.php on line 55

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/273.php on line 55