PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.11.01.2017
Pakiet na rzecz usług

Komisja przedstawia dzisiaj ambitny i wyważony pakiet środków, który ułatwi przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz potencjalnie pięciuset milionów klientów w UE. Nowe rozwiązania w sektorze usług przyniosą korzyści konsumentom, osobom poszukującym pracy i przedsiębiorcom oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego w całej Europie.

Dzisiejsze propozycje są zgodne z planem przedstawionym w strategii jednolitego rynku i stanowią realizację zobowiązania politycznego przewodniczącego Junckera do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku, dzięki któremu europejskie przedsiębiorstwa osiągną jeszcze większy sukces w gospodarce światowej. Cel ten został potwierdzony w konkluzjach Rady Europejskiej w grudniu 2015 r., w czerwcu 2016 r. i w grudniu 2016 r. Proponowane środki mają ułatwić usługodawcom radzenie sobie z formalnościami administracyjnymi i pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu nadmiernie uciążliwych lub przestarzałych wymogów nakładanych na przedstawicieli wolnych zawodów w kraju i za granicą. Komisja nie zmienia obowiązujących przepisów w dziedzinie usług, ale skupia się na ich lepszym stosowaniu. Dowiedziono, że wykorzystanie pełnego potencjału wdrożenia przepisów może przynieść gospodarce UE wymierne korzyści.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Bariery w handlu usługami to również bariery dla konkurencyjności. Lepsze wykorzystanie jednolitego rynku usług pomoże europejskim przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju poza granicami macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje szerszym wyborem usług po lepszych cenach przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów dla konsumentów i pracowników. Proponujemy dzisiaj uproszczenie procedur dla usługodawców transgranicznych oraz nowy, bardziej nowoczesny sposób współpracy państw członkowskich w regulacji ich sektorów usług.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska stwierdziła: Usługi to dwie trzecie gospodarki UE i 90 proc. wszystkich miejsc pracy. Jednakże wspólny rynek – skarb, którego często nie doceniamy – nie działa dobrze w przypadku usług. Tracimy w ten sposób szansę na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. Proponujemy dzisiaj nowe rozwiązania dla sektora usług. Chcemy, aby Europa stała się światowym centrum świadczenia, nabywania i rozwoju nowych usług.

 

Cztery konkretne inicjatywy przyjęte dzisiaj przez Komisję to:

 

Kontekst

Chociaż usługi to dwie trzecie gospodarki UE i około 90 proc. miejsc pracy, sektor usług nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wzrost wydajności sektora jest niski, a inne części świata zmniejszają dystans dzielący je od Europy. Istniejące bariery powstrzymują zakładanie i rozwój firm oraz prowadzą do wyższych cen i mniejszego wyboru dla konsumentów. Ponadto wyniki sektora produkcji są coraz bardziej zależne od konkurencyjności w sektorze usług. Tak więc bariery w handlu usługami na jednolitym rynku to również bariery dla konkurencyjności produkcji przemysłowej w UE. Aby odwrócić tę tendencję i przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, państwa członkowskie muszą stymulować rozwój sektora usług i lepiej korzystać z potencjału jednolitego rynku usług.

 

Dodatkowe informacje

Często zadawane pytania – MEMO/17/11

Wniosek dotyczący e-karty usług

Wniosek dotyczący procedury powiadomień w zakresie usług

Wniosek dotyczący testu proporcjonalności

Wytyczne w sprawie zaleceń dotyczących reformy systemu regulacji usług świadczonych w ramach wolnych zawodów

 

Kontakty z mediami:

 

 

 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY