SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


11.09.2018 Orędzie o stanie Unii: 12 września przewodniczący Juncker wygłosi swoje coroczne przemówienie

Pomoc z Funduszu Solidarności UE (FSUE) w wysokości €34 milionów, która powinna pomóc w naprawie szkód spowodowanych powodziami w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniami ziemi w Grecji i huraganami w Polsce, została zatwierdzona przez parlamentarną komisję budżetową w środę.

W środę 12 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi swoje czwarte orędzie o stanie Unii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Kontekstem tegorocznego orędzia są wybory europejskie w 2019 r. oraz trwająca debata o przyszłości Unii Europejskiej liczącej 27 członków. W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję ewolucji Unii Europejskiej do 2025 r. i zaprezentował  plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Do przemówienia dołączono konkretne inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu i danych. Na tej podstawie przywódcy krajowi uzgodnili w Tallinie, w Estonii, Agendę przywódców – listę najbardziej naglących kwestii i wyzwań wymagających rozwiązania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Na dzień 9 maja 2019 r., podczas szczytu w Sybinie (Sibiu), w Rumunii, planowany jest moment kulminacyjny tego procesu, kiedy to przywódcy państw członkowskich odnowią swoje zobowiązania na rzecz UE w kwestiach, które są naprawdę ważne dla obywateli.
W tegorocznym przemówieniu również zapowiedziane zostaną nowe wnioski legislacyjne, przekładające słowa na konkretne działania. Przewodniczący przedstawi inicjatywy, które mogą przynieść korzyści obywatelom jeszcze przed szczytem w Sybinie, i które utorują drogę dla szeroko zakrojonej debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Informacje techniczne dot. transmisji live orędzia

Wydarzenie będzie transmitowane przez telewizję Europe by Satellite (EbS i EbS+), możliwa jest transmisja live na Państwa portalu.
Poniżej kod do zaembedowania playera z transmisją w języku polskim.
Embed nie jest przypisany bezpośrednio pojedynczemu wydarzeniu (Orędziu), a transmisji online na żywo kanału EBS+.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby opublikowanie embedu 12 września chwilę przed początkiem orędzia (9:00).
<iframe src="http://europa.eu/!dP78Tm" style="border: 0px none;" height="270" width="480" scrolling="no"></iframe>

Kontekst

Orędzie o stanie Unii stanowi początek dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą w celu przygotowania rocznego programu prac Komisji. Orędzie o stanie Unii, osadzone w traktacie lizbońskim, jest przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, zgodnie z którym przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji przesyłają list intencyjny przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady, w którym szczegółowo przedstawiają działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć. Po orędziu o stanie Unii następuje debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze orędzie zostało wygłoszone w 2010 r. po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
Przygotowania do przemówienia przewodniczącego Junckera rozpoczynają się w lipcu. Gromadzone są dane z całej Komisji – od komisarzy, gabinetów, dyrekcji generalnych i ambasadorów UE. Następnie pod koniec sierpnia przewodniczący Juncker wraz z kolegium komisarzy bierze udział w dwudniowym seminarium, gdzie omawiają oni wyzwania i priorytety na nadchodzący rok. Podczas przygotowywania przemówienia przewodniczący Juncker prowadzi szeroko zakrojone konsultacje również poza Komisją, rozmawiając z przywódcami z całej Europy i spoza jej granic, z Konferencją Przewodniczących i grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim, jak również z ambasadorami i stałymi przedstawicielami UE oraz głównymi europejskimi ośrodkami analitycznymi.

Dalsze informacje:

Poprzednie orędzia o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Junckera


facebook