Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/138.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/138.php on line 4
PRZECIWKO DYSKRYMINACJI - OBRAZEM i SŁOWEM


04.06.2007

Ogłaszamy konkurs dla dziennikarzy i studentów!
Dziennikarze – publikując w gazetach lub portalach internetowych, studenci – robiąc zdjęcia lub nagrywając filmy, mogą wziąć udział w specjalnych konkursach zorganizowanych podczas Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Wspólnota Europejska od dawna aktywnie przeciwdziała dyskryminacji, ale przepisy gwarantujące równość wobec prawa nie wystarczą, jeśli nie nie zmienią się poglądy i nasze uprzedzenia.

Rok 2007, UE ogłosiła Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Chodzi o to, by uświadomić opinii publicznej, jakie korzyści niesie za sobą różnorodność, pozwalając oderwać się od stereotypów.

Aby wyróżnić dziennikarzy, którzy zajmują się tematem równouprawnienia, Komisja Europejska po raz trzeci organizuje konkurs o nagrodę dziennikarską „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”. Jego laureatami w 2005 roku było dwóch dziennikarzy z Polski – Edwin Bendyk i Jacek Żakowski (Tygodnik POLITYKA).

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział dziennikarze prasowi i internetowi z 27 Krajów Członkowskich UE. Zgłoszone artykuły powinny być opublikowane w prasie lub Internecie między 1 stycznia a 30 września 2007 r. Siedziba organu prasowego, który opublikował zgłoszony tekst, musi znajdować się w jednym z 27 Krajów Członkowskich UE. Artykuły mogą być nadesłane w jednym z 23 oficjalnych języków UE oraz muszą zawierać minimum 3,800 znaków (ze spacjami).

W każdym kraju członkowskim będzie działało jury złożone z ekspertów w dziedzinie walki z dyskryminacją oraz znanych dziennikarzy. Spośród prac, które należy nadsyłać do 30 września 2007 r., wybiorą oni zwycięzcę edycji krajowej. Następnie 27 zwycięzców krajowych oraz artykuły nominowane do nagrody Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich będą oceniane przez niezależne jury europejskie.

Trójka zwycięzców oraz zdobywca nagrody specjalnej wygrają wyjazdy studyjne do jednego z wybranych krajów UE. W ramach wyjazdu będą mogli połączyć odpoczynek z programem szkoleniowym przygotowanym specjalnie pod kątem ich zainteresowań zawodowych. Łączna wartość nagród wynosi 12.000 euro.
Ponadto, trzej zwycięzcy europejskiego konkursu oraz laureat nagrody specjalnej, ufundowanej w związku z Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w listopadzie 2007 r. w Lizbonie.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie http://journalistaward.stop-discrimination.info.

Uwaga!
Nagrodzimy nie tylko teksty dziennikarskie. Jeszcze do 30 czerwca 2007 roku studenci uczelni artystycznych z 27 krajów członkowskich mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Za Różnorodnością”. Czekamy na zdjęcia lub kolaż fotograficzny, który promuje różnorodność i przemawia do młodych ludzi.

Międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą fotograficy, młodzi artyści oraz uznani specjaliści w dziedzinie projektowania i komunikacji, dokona wyboru najlepszych prac. Zgłoszenia, które można nadsyłać indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób), będą oceniane pod kątem oryginalności i kreatywności, a także uniwersalnego europejskiego przekazu.

Zwycięzca otrzyma 3.000 € dla siebie oraz drugie tyle dla swojej szkoły na wspieranie talentów lub zakup sprzętu. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 2.000 €, a zdobywca trzeciego miejsca – 1.000 €.

Najlepsze zdjęcia (35) zostaną najpierw pokazane na wystawie w Brukseli. Później wystawa odwiedzi stolice tych państw, z których pochodzą zwyciezcy konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu oraz zasad nadsyłania zgłoszeń można znaleźć na stronie http://photocompetition.stop-discrimination.info.

PISALIŚMY O TYM JUŻ W MARCU 2007 ...


ŹRÓDŁA

http://journalistaward.stop-discrimination.info
http://photocompetition.stop-discrimination.info
http://ec.europa.eu/polska/news/events/070604_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/138.php on line 44

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/138.php on line 44