Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/155.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/155.php on line 4
EUROBAROMETR : WIOSENNY OPTYMIZM


20.06.2007

Najwyższy od kilkunastu lat wskaźnik poparcia dla obecności w Unii Europejskiej, rekordowy odsetek osób przekonanych o korzystnym wpływie członkostwa dla ich kraju, rosnący poziom zaufania do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz bardzo wysokie poparcie dla idei konstytucji europejskiej – to główne wnioski wynikające z wiosennej edycji Eurobarometru.

Najnowszy sondaż ukazuje, że ludzie z coraz większym optymizmem spoglądają na Unię Europejską. Optymistycznie patrzą również na zadania, które ma spełnić Unia - komentuje wyniki badań Margot Wallström, Komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania - To otwiera możliwość przeprowadzenia reform. Mam nadzieję, że nadchodzący szczyt europejski przekształci ten optymizm w porozumienie o reformie. Ma to zasadnicze znaczenie dla wypełnienia przez Unię Europejską ambicji i oczekiwań, które mają wobec niej obywatele.

57% obywateli Unii Europejskiej uważa, że przynależność ich kraju do Unii Europejskiej jest czymś dobrym. To najwyższy wskaźnik od 1994 roku! Największymi entuzjastami są Holendrzy (77%), Irlandczycy (76%) oraz mieszkańcy Luksemburga (74%).

Najwyższy od 1991 roku odsetek Europejczyków (59%) uważa, że członkostwo przyniosło ich krajowi korzyści. Najczęściej sądzą tak Irlandczycy (86%), Litwini (81%) i Duńczycy (79%).

Liczba Europejczyków, u których Unia Europejska wywołuje pozytywne skojarzenia wzrosła o 6 pkt. proc. w stosunku do poziomu notowanego jesienią 2006 i wynosi obecnie 52%. Zaledwie 15% badanych Unia Europejska kojarzy się źle. Osób mających pozytywne skojarzenia z Unią Europejską jest więcej w "nowych" państwach członkowskich (59%) niż w krajach "piętnastki".

Przeszło połowa respondentów deklaruje zaufanie do Komisji Europejskiej (52%) i Parlamentu Europejskiego (56%). Jesienią 2006 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 48% i 52%.

Prawie połowa badanych (49%) popiera dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej. Sprzeciwia się temu 39% badanych, a 12% nie ma zdania. W porównaniu z poprzednim badaniem, odsetek zwolenników rozszerzenia wzrósł o 3 punkty procentowe. W podobnej proporcji zmalała liczba przeciwników (42% jesienią 2006). Warto zauważyć, że 43% ankietowanych w krajach "piętnastki" i 68% w "nowych" państwach członkowskich opowiada się za dalszym rozszerzeniem.

Dwie trzecie Europejczyków popiera ideę konstytucji europejskiej (66%). To wskaźnik wyższy o 3 pkt. proc. od zanotowanego jesienią 2006 r. Do największych zwolenników należą Belgowie (82%), Słoweńcy (80%), Węgrzy (79%) oraz Niemcy (78%). Najmniejszym poparciem idea konstytucji europejskiej cieszy się w Wielkiej Brytanii (43%) i Danii (45%).

Prawie siedmiu na dziesięciu Europejczyków (69%) z optymizmem patrzy na przyszłość Unii Europejskiej. We wszystkich krajach odsetek optymistów przekracza 50%. Dotyczy to także nienależących do Unii Chorwacji (53%) oraz Turcji (52%). W "nowych" krajach członkowskich średnio 74% badanych deklaruje optymizm. W "starych" państwach Unii odsetek ten sięga 68%. Spośród wszystkich badanych najbardziej optymistyczni są Polacy (82%), Słoweńcy (80%) i Estończycy oraz Duńczycy (po 77%).

A jak UE będzie wyglądać za 50 lat? 61% respondentów uważa, że będzie ona światową potęgą dyplomatyczną. 56% sądzi, że będzie miała własną armię, zaś 51% jest przekonanych, że na czele Unii Europejskiej stać będzie prezydent wybierany w powszechnych wyborach.

W bliższej perspektywie, 88% ankietowanych uważa, że Unia powinna pilnie zająć się problemem zmian klimatycznych. 89% zgadza się ze stwierdzeniem, że Unia powinna szybko wdrożyć polityki zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% przed 2020 rokiem.

Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Szczegółowy raport w całości poświęcony Polsce zostanie opublikowany w pierwszej połowie lipca.

* Sondaż przeprowadzili ankieterzy TNS metodą wywiadów bezpośrednich na grupie prawie 30 tysięcy osób w okresie od 10 kwietnia do 15 maja 2007. Badanie objęło respondentów w wieku 15 lat i więcej w 27 krajach członkowskich UE, w dwóch krajach kandydujących – Chorwacji i Turcji oraz na terytorium Cypru Północnego.


ŹRÓDŁA

raport Eurobarometru /wersja PDF/
raport Eurobarometru /wersja MS Word/


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/155.php on line 38

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/155.php on line 38